Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Strategia szkoleniowa urzędu

Termin

06-06-2016, 07-06-2016

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Aktywne formy nauczania, studia przypadków, mini-wykłady, konsultacje zespołowe, dyskusje, testy psychologiczne

Liczba uczestników

15

Koszt

1000.00 PLN

Prowadzący

Tadeusz Reimus

Adresat

 • kadra kierownicza urzędów
 • kadra koordynująca procesy wewnętrzne w urzędach
 • pracownicy działów kadr urzędu

Cele

Rozwój kompetencji projektowania i wdrażania działań szkoleniowych w urzędach służby publicznej

Efekty szkolenia

 • nabycie umiejętności zaplanowania i przeprowadzenia efektywnych procesów szkoleniowych w urzędzie
 • nabycie umiejętności badania potrzeb szkoleniowych organizacji
 • nabycie umiejętności doboru odpowiednich podwykonawców

Program

 • Przygotowanie do działań szkoleniowych w urzędzie
  • dokumenty strategiczne w urzędzie
  • narzędzia rozwoju urzędników: rodzaje szkoleń, strategie szkoleniowe, coaching, mentoring, e-learning etc.
  • metody pogłębionej analizy potrzeb szkoleniowych
  • planowanie budżetu szkoleniowego
 • Przeprowadzenie i ewaluacja działań szkoleniowych
  • modele wdrażania działań szkoleniowych
  • paradygmaty szkoleniowe – dobór metodologii
  • techniki szkoleniowe – zasadność wybranych metod
  • materiały szkoleniowe – zasady doboru i wartości samokształcenia
  • ocena efektywności szkolenia pojedynczego i całych cyklów
  • obliczanie wskaźnika zwrotu z inwestycji (ROI)
 • Komunikacja i negocjacje z wykonawcami szkoleń
  • wewnętrzne narzędzia ewaluacyjne działań szkoleniowych
  • łączenie działań szkoleniowych zewnętrznych i wewnętrznych –organizacyjni „agenci zmian”, trenerzy wewnętrzni
  • komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna dotycząca przebiegu i efektów działań rozwojowych
  • negocjacje z wykonawcami usług szkoleniowych