Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

MS Excel - formuły, funkcje i mechanizmy analityczno-obliczeniowe dla zaawansowanych

Termin

08-10-2015, 09-10-2015, 12-10-2015

Czas trwania

21 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe), godz. 9.00-15.15

Forma zajęć

praktyczne zajęcia warsztatowe z elementami teorii

Liczba uczestników

12

Koszt

1100.00 PLN

Adresat

Wszyscy pracownicy administracji wykorzystujący często oprogramowanie MS Excel

Cele

Doskonalenie umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel poprzez dostarczenie stosownej wiedzy w zakresie funkcji i mechanizmów analityczno-obliczeniowych oraz poprawa efektywności pracy.

Efekty szkolenia

 • umiejętność zastosowania zaawansowanych mechanizmów analityczno-obliczeniowych
 • poprawa efektywności pracy, w szczególności w zakresie złożonych obliczeń i przetwarzania danych tabelarycznych
 • umiejętność przetwarzania dużej ilości danych

Program

Budowa zaawansowanych formuł

 • typy danych (tekstowe, numeryczne, logiczne, kody błędów)
 • formuły (proste oraz tablicowe), funkcje pojedyncze i zagnieżdżone
 • metody adresowania, stosowanie przecięć domniemanych i jawnych
 • wykorzystywanie nazw obszarów, zmiennych, stałych i wyrażeń
 • operacje na dacie i czasie

Najistotniejsze funkcje różnych kategorii: matematyczne, statystyczne, tekstowe, logiczne, wyszukiwania i adresu

Formaty warunkowe i niestandardowe: wyróżnianie komórek,  formaty oparte o formułę logiczną, paski danych, skale kolorów, zestawy ikon
Współdzielenie zasobów Excela: tworzenie łączy międzyskoroszytowych, reguły zabezpieczeń dokumentów i ochrony danych,  reguły sprawdzania poprawności danych

Operacje bazodanowe

 • dobre praktyki pracy z bazami danych (listami), obróbka danych masowych
 • sortowanie i filtrowanie danych (filtry proste i zaawansowane)
 • sumy częściowe, w tym wielopoziomowe
 •  grupowanie danych i konspekty
 • zastosowanie funkcji baz danych
 • tworzenie tabel przestawnych

Zaawansowana analiza danych (elementy opcjonalne)

 • analiza wielowariantowa, scenariusze
 • narzędzie szukania wyniku
 • zagadnienia optymalizacyjne, wykorzystanie solvera
 • konsolidacja danych

Pomoc w indywidualnych problemach uczestników szkolenia