Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

MS Excel - formuły, funkcje i mechanizmy analityczno-obliczeniowe dla zaawansowanych

Termin

26-03-2015, 27-03-2015, 30-03-2015

Czas trwania

21 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe, czwartek-piątek i poniedziałek), godz. 9.00-15.15

Forma zajęć

praktyczne zajęcia warsztatowe z elementami teorii

Liczba uczestników

12

Koszt

800.00 PLN

Adresat

Wszyscy pracownicy administracji korzystający z programu Excel i chcący uzupełnić swoje umiejętności i przypomnieć bardziej zaawansowane jego możliwości

Cele

Doskonalenie umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel poprzez dostarczenie stosownej wiedzy w zakresie funkcji i mechanizmów analityczno-obliczeniowych oraz poprawa efektywności pracy

Efekty szkolenia

• umiejętność zastosowania zaawansowanych mechanizmów analityczno-obliczeniowych • poprawa efektywności pracy, w szczególności w zakresie złożonych obliczeń i przetwarzania danych tabelarycznych

Program

1. Budowa zaawansowanych formuł: typy danych, formuły (proste oraz tablicowe), funkcje pojedyncze i zagnieżdżone, różne metody adresowania, stosowanie przecięć domniemanych i jawnych, wykorzystywanie nazw obszarów, zmiennych, stałych i wyrażeń, operacje na dacie i czasie
2. Najistotniejsze funkcje różnych kategorii: matematyczne, statystyczne, tekstowe, logiczne, wyszukiwania i adresu
3. Formaty warunkowe i niestandardowe: wyróżnianie komórek, formaty oparte o formułę logiczną, paski danych, skale kolorów, zestawy ikon
4. Współdzielenie zasobów Excela: tworzenie łączy międzyskoroszytowych, reguły zabezpieczeń dokumentów i ochrony danych, reguły sprawdzania poprawności danych

5. Operacje bazodanowe

- dobre praktyki pracy z bazami danych (listami), obróbka danych masowych, sortowanie i filtrowanie danych, sumy częściowe, w tym wielopoziomowe, grupowanie danych i konspekty, zastosowanie funkcji baz danych, tworzenie tabel przestawnych

6. (opcjonalnie - w zależności od potrzeb uczestników) Zaawansowana analiza danych: analiza wielowariantowa, scenariusze, narzędzie szukania wyniku, zagadnienia optymalizacyjne, wykorzystanie solvera, konsolidacja danych, podstawy makr i języka VBA

7. Pomoc w indywidualnych problemach uczestników szkolenia