Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Efektywność i innowacyjność w pracy

Termin

24-04-2017, 25-04-2017

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Wykłady, dyskusja, warsztat, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe

Liczba uczestników

15

Koszt

900.00 PLN

Prowadzący

Dariusz Wawrzeniecki

Adresat

 • kadra kierownicza wszystkich szczebli
 • pracownicy administracji publicznej wszystkich szczebli

Cele

Poznanie narzędzi twórczego rozwiązywania problemów i nabycie umiejętności stosowania ich w pracy własnego zespołu

Efekty szkolenia

Nabycie umiejętności wykorzystywania grupowego myślenia do podejmowania optymalnych decyzji

Program

 • Myślenie twórcze vs twórcze rozwiązywanie problemów
 • Umiejętność prawidłowego zdefiniowania problemu
 • Analiza własnych możliwości w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów
 • Różne rodzaje inteligencji i różne rodzaje myślenia
 • Ulepszanie oprogramowania umysłu
 • Fazy rozwiązywania problemu
 • Analiza sytuacji z wielu punktów widzenia
 • Matryca oceny rozwiązań
 • Drzewko decyzyjne
 • Techniki pobudzania kreatywności
 • Metody uatrakcyjniania pracy zespołowej podczas spotkań roboczych
 • Techniki definiowania problemu
 • Matryca oceny rozwiązań
 • Strategie rozpoznawania problemów i kreowania rozwiązań
 • Technika burzy mózgów i jej odmiany
 • Metody pobudzania kreatywności
 • Zasady pracy zespołowej
 • Procesy i interakcje w zespole
 • Budowa atmosfery sprzyjającej współpracy
 • Podsumowanie szkolenia w formie praktycznych wniosków
 • Wnioski na poziomie indywidualnym
 • Wnioski na poziomie zespołu
 • Metoda SSK