Tytuł szkolenia

Angielski - Instant English (poziom średniozaawansowany)

Termin

11-03-2019, 12-03-2019, 13-03-2019, 14-03-2019, 15-03-2019, 16-03-2019, 17-03-2019, 18-03-2019, 19-03-2019, 20-03-2019, 21-03-2019, 22-03-2019, 23-03-2019, 24-03-2019, 25-03-2019, 26-03-2019, 27-03-2019, 28-03-2019, 29-03-2019, 30-03-2019, 31-03-2019, 01-04-2019, 02-04-2019, 03-04-2019, 04-04-2019, 05-04-2019, 06-04-2019, 07-04-2019, 08-04-2019, 09-04-2019, 10-04-2019, 11-04-2019, 12-04-2019, 13-04-2019, 14-04-2019, 15-04-2019

Termin

11.03-15.04.2019 r. 

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne
(6 spotkań w poniedziałki), godz. 14:00-17:10

Forma zajęć

Aktywne popołudnie z angielskim. Pierwsza sesja to słuchanie lub praca z tekstem, dyskusja na przedstawiony temat. W czasie drugiej sesji zostanie położony nacisk na pracę w parach, wymianę zdań w grupie oraz utrwalenie struktur i słownictwa

Liczba uczestników

6-12 osób

Koszt

780.00 PLN

Prowadzący

Anna Cegiełkowska

Adresat

Pracownicy administracji chcący podtrzymać kontakt z językiem angielskim w krótszym wymiarze czasowym

Cele

Rozwój umiejętności komunikacyjnych, w tym zwiększenie pewności siebie w mówieniu

Program

Job and Workplace. Office e-mail and letter. At a meeting. Expressing opinion. Modern society. Socialising.