13.11.2019
Informacje

Studium dla inspektorów ochrony danych w sektorze publicznym

Zapraszamy do udziału w III edycji Studium dla inspektorów ochrony danych w sektorze publicznym (RODO). Zajęcia rozpoczynają się już 9 grudnia br. Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc.

Mężczyzna siedzi przy stole. Przed nim otwarty laptop. Na ekranie na niebieskim tle żółta kłódka a wokół niej żółte gwiazdki Unii Europejskiej.

Rozpoczyna się III edycja Studium dla inspektorów ochrony danych w sektorze publicznym (RODO) – projekt realizowany w partnerstwie z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.  

Do udziału w programie zapraszamy przedstawicieli urzędów i instytucji pełniących funkcje inspektorów ochrony danych (IOD) lub zajmujących się tematyką RODO.

Celem studium jest wzmocnienie kompetencji pracowników z sektora publicznego zajmujących się zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.

Program realizowany będzie przez:

 • wykładowców KSAP posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe w kraju i zagranicą,
 • ekspertów Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Program

Studium obejmuje 10 dni szkoleniowych (80 godzin dydaktycznych) w podziale na dwa moduły (do wyboru możliwość udziału w obu modułach lub tylko w module I).

Moduł I
(7 dni, 56 godzin)
Cena: 1980 zł netto

Zakres programu:

 • prawne aspekty ochrony danych osobowych
 • bezpieczeństwo danych osobowych
 • Inspektor Ochrony Danych – organizacja pracy, wyznaczenie, zadania, status, odpowiedzialność, podstawy zatrudnienia
 • ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej
 • ochrona danych osobowych w organach publicznych zajmujących się ściganiem sprawców przestępstw i wykroczeń
 • wskazówki UODO (redagowanie projektów aktów prawnych, aktualne problemy,  kontrole, naruszenia i rekomendacje)

Terminy zajęć:
I zjazd – 9-10.12.2019 r. (2 dni)
II zjazd – 29-31.01.2020 r. (3 dni)
III zjazd – 27-28.02.2020 r. (2 dni)

Zainteresowani uczestnicy będą mieli możliwość przestąpienia do końcowego egzaminu, którego wynik może zostać umieszczony na ich życzenie na certyfikacie potwierdzającym ukończenie Studium.

Moduł II
(3 dni, 24 godziny)
Cena: 1390 zł netto

Zakres programu:

 • komunikacja z pracownikami
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych
 • pisanie klauz informacyjnych
 • redagowanie materiałów informacyjnych

Termin zajęć: 25-27.03.2020 r.

Szczegółowy program Studium dla inspektorów ochrony danych.

Rekrutacja

Rekrutacja do studium:

 • na stronie KSAP poprzez internetowy system rejestracji na szkolenia pod adresem www.ksap.gov.pl/isrns
 • do momentu wyczerpania miejsc
 • obowiązują oddzielne zapisy na każdą z części tj. Studium – moduł I oraz Studium – moduł II

UWAGA! Decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc.

Pierwsze zajęcia rozpoczynają się już 9 grudnia 2019 r. Płatności można dokonać zarówno w 2019, jak i w 2020 roku.

Kontakt

Wszelkich informacji nt. studium udziela Katarzyna Pączek:

Pliki do pobrania