17.10.2016
Programy i projekty

Przedstawiciele krajów PW na stażach w instytucjach administracji publicznej w Polsce

W dniach 17 – 28 października br. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej gościła przedstawicieli administracji 6 krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji,  Mołdawii oraz Ukrainy, uczestników projektu „Staże w służbie cywilnej. Wzmocnienie systemu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej krajów Partnerstwa Wschodniego.”.

Zdjęcie grupowe uczestników szkolenia.

Projekt został zrealizowany w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Program stażu w służbie cywilnej

​Celem programu było zapoznanie urzędników z krajów Partnerstwa Wschodniego z rozwiązaniami dotyczącymi obszaru polityki kadrowej stosowanymi w polskiej Służbie Cywilnej. Dwutygodniowe staże odbywały się w instytucjach administracji publicznej w Polsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w Urząd Transportu Kolejowego. Przy wsparciu wyznaczonego opiekuna stażu uczestnicy mieli okazję poznać m.in.:

  • misję i wizję urzędu, a także strukturę organizacyjną,
  • zasady i procesy funkcjonowania instytucji, jej cele i główne zadania,
  • zasady współpracy z nadrzędnymi, nadzorowanymi, podległymi czy współpracującymi urzędami administracji publicznej, 
  • zasady i procesy funkcjonowania biura dyrektora generalnego, komórek odpowiedzialnych za realizację polityki kadrowej i wdrażanie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie, w tym w obszarach: organizacji zarządzania zasobami ludzkimi, naboru i wprowadzania do pracy, motywowania, rozwoju i szkolenia, rozwiązania stosunku pracy.

Stażyści uczestniczyli w wybranych procesach kadrowych, w tym np. w procesie naboru i wprowadzania do pracy, oceny, opracowywania indywidualnych programów rozwoju zawodowego, analizowania potrzeb szkoleniowych, organizowania, ewaluacji i dokumentowania szkoleń, opracowywania sprawozdań, motywowania, rozwiązania stosunku pracy itp. Odbywali spotkania z pracownikami odpowiedzialnymi za realizację programu zarządzania zasobami ludzkimi w danym urzędzie i innymi pracownikami realizującymi procesy kadrowe.

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Projekt zrealizowany został w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i finansowany ze środków Programu polskiej współpracy rozwojowej za pośrednictwem MSZ RP.

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, realizowany od 2011 roku, został stworzony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Więcej informacji o Programie na naszej stronie internetowej.

Galeria zdjęć