Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Logo Partnerstwa Wschodniego

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego został stworzony przez KSAP z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

Inicjatywa ta znalazła odzwierciedlenie w deklaracji końcowej przyjętej w trakcie Szczytu Partnerstwa Wschodniego w Warszawie 30 września 2011 r.

Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Program przewiduje organizację szkoleń w ramach modułów tematycznych: partnerstwo publiczno-prywatne, komunikacja społeczna, ekonomia sektora publicznego, zarządzanie w administracji publicznej (w tym zarządzanie projektami), samorząd, integracja europejska, instytucje i prawo Unii Europejskiej, służba cywilna. W każdym module przewidziane są wykłady i warsztaty prowadzone przez doświadczonych ekspertów  i praktyków.

Finansowanie projektu

Program finansowany jest ze środków polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP.

logo polskiej pomocy

Dotychczas zrealizowane szkolenia

2018

 1. Wizyty studyjne Secondments in the Civil Service. Strengthening the System of Human Resource Management in the Civil Service of the Eastern Partnership Countries (24.09 – 5.10.2018 r.)
 2. Zapobieganie i zwalczanie korupcji na Ukrainie (22-26.10.2018 r.)
 3. Wdrażanie umów DCFTA w dziedzinie ochrony środowiska (12-16.11.2018 r.)
 4. Akcesja Białorusi do Światowej Organizacji Handlu (WTO) (3-7.12.2018 r.)

2017

 1. Staże w służbie cywilnej. Wzmocnienie systemu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej krajów Partnerstwa Wschodniego (02-13.10.2017)
 2. Przeciwdziałanie i zwalczanie korupcji na Ukrainie (23-27.10.2017)
 3. Akcesja Białorusi do Światowej Organizacji Handlu (WTO) (13-17.11.2017)
 4. Wdrażanie umów o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu (DCFTA) w dziedzinie rolnictwa i handlu produktami rolnymi (4-8.12.2017)

2016

 1. Staże w służbie cywilnej (17-28.10.2016)
 2. Przeciwdziałanie korupcji na Ukrainie (14-18.11.2016)
 3. Wdrażanie DCFTA w zakresie rolnictwa i handlu produktami rolnymi (21-25.11.2016)
 4. Reforma samorządu terytorialnego w Gruzji (5-9.12.2016) 

2015

 1. Reforma samorządu terytorialnego w Gruzji (14-18.09.2015)
 2. Wdrażanie umów stowarzyszeniowych z UE oraz umowy o pogłębionej strefie wolnego handlu (DCFTA) (12-16.10.2015)
 3. Przeciwdziałanie korupcji na Ukrainie. Tworzenie i wdrażanie resortowych programów antykorupcyjnych (16-20.11.2015)
 4. Staże w służbie cywilnej. Wzmocnienie systemu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej krajów Partnerstwa Wschodniego (30.11-11.12.2015)

2014

 1. Reforma samorządu terytorialnego w Gruzji (07-12.09.2014)
 2. ​Staże w służbie cywilnej dla wszystkich krajów PW (19.10-01.11.2014)
 3. Integracja europejska dla Gruzji i Mołdawii (03-07.11.2014)
 4. Przygotowanie do przystąpienia do WTO dla Białorusi (16-22.11.2014) 

2013

 1. Reforma samorządu terytorialnego w Gruzji (07-11.10.2013)
 2. Służba cywilna: zasady, instytucje i praktyka dla wszystkich krajów PW (21-25.10.2013)
 3. Negocjacje unijne dla Mołdawii (18-22.11.2013)

2012

 1. Zarządzanie godnościowe przez wartości (02-13.07.2012)
 2. Otoczenie gospodarcze systemu finansów publicznych (17-28.09.2012)
 3. Trzeci moduł, tj. Strategiczny kurs na temat współpracy Unii Europejskiej z Partnerami Wschodnimi w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony organizowany był we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Folke Bernadotte Academy ze Szwecji:
  Współpraca Unii Europejskiej z Partnerami Wschodnimi w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (08-12.10.2012, 1 część w Krajowej Szkole Administracji Publicznej)
  Współpraca Unii Europejskiej z Partnerami Wschodnimi w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (05-09.11.2012, 2 część w Stałym Przedstawicielstwie Szwecji przy UE w Brukseli)

2011

 1. Partnerstwo publiczno-prywatne (17-28.10.2011)
 2. Komunikacja społeczna (21.11- 02.12.2011)

 

Zobacz zwiastun w serwisie YouTube.
Zobacz pełną wersję filmu w serwisie YouTube.

Materiały wideo o Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego w kilku różnych wersjach językowych prezentowane w serwisie YouTube:

Wideo