01.10.2018
Programy i projekty

Konkurs "Menedżerowie innowacyjnych praktyk w instytucjach publicznych"

Zostały ostatnie dwa tygodnie na zgłoszenia do konkursu "Menedżerowie innowacyjnych praktyk w instytucjach publicznych"! Widziałeś ciekawy model zarządzania? Uważasz, że administracja potrzebuje profesjonalnych liderów? Zgłoś siebie lub innych do konkursu Forum Zarządzania Publicznego. Na zgłoszenia czekamy do 15 października br.

Osiem dłoni położonych jedna na drugiej

Zapraszamy wszystkie instytucje i osoby zainteresowane wprowadzaniem innowacyjnych zmian w administracji publicznej do udziału w konkursie Forum Zarządzania Publicznego (FZP) "Menedżerowie innowacyjnych praktyk w instytucjach publicznych". 

Partnerami FZP są:

 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego,
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
 • Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Patronem medialnym konkursu jest dziennik „Rzeczpospolita”.

logo dziennika Rzeczpospolita: z lewej strony orzeł, z prawej napis: Rzeczpospolita

Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie innowacyjnych menedżerów i upowszechnianie dobrych praktyk w administracji publicznej. Konkurs będzie promował liderów zmian, przedstawicieli instytucji publicznych, którzy kierując się dobrem obywateli usprawniają funkcjonowanie urzędów oraz świadczenie usług publicznych.

Uczestnicy konkursu

W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie instytucje publiczne, w szczególności urzędy administracji rządowej, samorządowej i państwowej.

Korzyści z udziału w konkursie

Dla menedżera:

 • wyróżnienie działań pracownika instytucji publicznej, który zainicjował wdrożenie i/lub zarządzał procesem implementacji innowacyjnej praktyki w danej instytucji.

Dla instytucji:

 • zwiększenie motywacji pracowników urzędu do podejmowania innowacyjnych działań,
 • wzrost identyfikacji pracowników i klientów z instytucjami publicznymi oraz wzrost zaufania do nich,
 • promocja oraz podniesienie prestiżu instytucji i osób w nich zatrudnionych.

Dla całej administracji publicznej:

 • poprawa jakości usług poprzez upowszechnienie nagrodzonych rozwiązań wśród instytucji publicznych.

Konferencja

Konkurs wspiera główne założenie Forum Zarządzania Publicznego, którym jest dzielenie się doświadczeniami i zapoznanie administracji publicznej z nowoczesnymi metodami zarządzania instytucjami publicznymi. Wyłonieni przez Kapitułę konkursu finaliści będą mieli okazję zaprezentować najlepsze praktyki podczas grudniowej konferencji podsumowującej konkurs.

Zasady udziału w konkursie

Do konkursu prosimy zgłaszać praktyki wdrożone od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2018 r.

Warunkiem udziału w konkursie jest:

 • zidentyfikowanie i opisanie dobrej praktyki w zakresie zarządzania,
 • poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
 • przesłanie zgłoszenia poprzez stronę konkursu (Potwierdzenie rejestracji zgłoszenia zostanie przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail).

Regulamin konkursu

Zgłoszenia

Informujemy, że zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do konkursu.

Przeczytaj więcej na temat Forum Zarządzania Publicznego

Pliki do pobrania