Chcesz być na bieżąco?


ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER KSAP !

Będziemy informować Cię o planowanych szkoleniach i innych ciekawych wydarzeniach takich jak konferencje, wykłady eksperckie, panele dyskusyjne, warsztaty, seminaria, spotkania będące okazją do poszerzenia wiedzy na temat najnowszych trendów w zarządzaniu publicznym oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu działania administracji.


W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE z 4.5.2016, L 119/1) niniejszym:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) powierzonych do przetwarzania jest Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP).
 2. Siedziba ADO mieści się w Warszawie przy ulicy Wawelskiej 56.
 3. Celem zbierania danych (adres e-mail) jest przekazywanie elektronicznego newslettera KSAP zawierającego informacje o zaplanowanych szkoleniach, konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych przez KSAP.
 4. Powierzone dane będą przechowywane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie.
 5. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD) w KSAP: abi@ksap.gov.pl
 6. Przewiduje się przekazanie powierzonych danych osobowych podmiotowi administrującemu automatycznym systemem dystrybucji newslettera KSAP.
 7. Przysługuje mi prawo do:
  a) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych
  b) wglądu w moje dane osobowe i możliwość ich poprawiana
  c) odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.