Zakres szkolenia

Zarządzanie

Tytuł szkolenia

Zwinnie i praktycznie czyli zarządzanie zmianą w nowej formule

Termin

22-10-2020, 23-10-2020

Termin

22-23.10.2020

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztat, analiza wyzwań opisanych przez uczestników, ćwiczenia, praca indywidualna i grupowa, dyskusja, krótki wykład/prezentacja

Liczba uczestników

15

Koszt

990.00 PLN

Prowadzący

Sławomir Wysocki

Adresat

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej i pracowników jednostek administracji publicznej, którzy są lub będą uczestnikami, liderami zmian.

Cele

Zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności umożliwiających szybsze reagowanie na pojawiąjące się w jednostkach administracji publicznej potrzeby. Umiejętność zastosowania w praktyce narzędzi Zwinnego Zarzadzania Zmianą. Udział w warsztatach daje natychmiastowe wyniki do wykorzystania w codziennej pracy nad wdrażaną zmianą. 

Efekty szkolenia

Uczestnicy będą:

  • umieli opracować spójną wizję zmiany
  • potrafili wyjaśnić i wykorzystywać cykl Zwinnego Zarządzania Zmianą

Program

  • Jak poprawić efektywność wdrażania zmian w jednostkach administracji publicznej (AP)?
  • Wszystko zaczyna się od strategii/wizji zmiany – od przygotowania projektu zmiany do wdrożenia
  • Elementy efektywnego procesu zmiany w jednostkach administracji publicznej - cykl Zwinnego Zarządzania Zmianą (ZZZ) w praktyce
  • Ludzie w zmianie. Psychologiczne podstawy ludzkich reakcji na zmiany
  • Komunikowanie zmiany

 

 

Informacje dodatkowe

Program szkolenia oparty jest o metodykę wypracowaną w Szkole Zarządzania Zmianą (www.zmiana.edu.pl)

Została ona opisana w publikacji: W.Grabowski, M.Naumiuk, J.Rubin, ZWINNOLOGIA. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą, MT Biznes, Warszawa 2019

Autor szkolenia jest trenerem, który ukończył kurs trenerski w/w szkole.