Zakres szkolenia

Zarządzanie

Tytuł szkolenia

Zarządzanie oporem pracowników

Termin

14-09-2020, 15-09-2020

Termin

14-15.09.2020

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

aktywne formy nauczania, studia przypadków, mini-wykłady, konsultacje zespołowe, dyskusje, testy psychologiczne

Liczba uczestników

16

Koszt

990.00 PLN

Prowadzący

Tadeusz Reimus

Adresat

 • kadra kierownicza urzędów
 • kadra koordynująca procesy wewnętrzne w urzędach
 • pracownicy działów kadr urzędu

Cele

Uzupełnienie wiedzy odnoszącej się do kluczowych potrzeb w kontekście zróżnicowanych ról menedżerskich w zarządzaniu zespołem a także zwiększenie umiejętności stawiania celów i ich kontroli wraz z praktycznym warsztatem udzielania informacji zwrotnej.

Efekty szkolenia

Efektem cyklu szkoleń jest przekazanie umiejętności skutecznego zarządzania zespołem administracji publicznej z wykorzystaniem technik psychologicznych, w szczególności zaś nabycie umiejętności:

 • radzenia sobie z „trudnymi” pracownikami
 • skutecznego kierowania zespołem, wyznaczania celów i egzekwowania zadań
 • motywowania pracowników, utrzymywanie stosunku pracy
 • wywierania wpływu, przekonywania i komunikowania się z zespołem i delegowania uprawnień
 • zapobiegania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • asertywnego przewodzenia

Program

 • Charakter działań oporowych pracowników, naruszanie roli, przyczyny i konsekwencje
 • Radzenie sobie z „idea-killers” – („to się nie da, to już było, to nie przejdzie, to zbyt nowatorskie...”)
 • Koncepcja pracy z oporem, osobowościowe uwarunkowania zachowań konfliktogennych i oporowych
 • Definicja oczekiwań/potrzeb/zachowań menedżerskich na każdej fazie pracy zespołowej; dobranie odpowiednich technik do pracy z oporem
 • Istotne elementy prewencji – w momencie uzgadniania celu, zakresu, odpowiedzialności; plany raportowania, sytuacje deficytu kompetencyjnego, „pożary” w realizacji zadania
 • Interwencja menedżerska – w jaki sposób interweniować w momencie raportowania lub dostrzegalnych deficytów w realizacji zadania – technika sankcjonowania pracownika -> WUOK
 • Plan działania na zakończenie sesji zarządzania oporem – linie czasu, terminy i „plany awaryjne”
 • Planowanie czasu i priorytety w kontekście oporu interesariuszy
 • Wyznaczanie zadań samoobserwacyjnych i rozwojowych