Zakres szkolenia

Zarządzanie

Tytuł szkolenia

Wykorzystanie podejścia behawioralnego w projektowaniu polityk publicznych

Termin

17-09-2020

Termin

17.09.2020

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini -wykłady, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, dyskusje oraz studia przypadków

Liczba uczestników

20

Koszt

490.00 PLN

Adresat

  • osoby zaangażowane w procesy projektowania  działań publicznych, usług, programów, projektów oraz interwencji publicznych
  • pracownicy komórek analitycznych oraz strategicznych  odpowiedzialni  za ocenę skutków regulacji
  • osoby zainteresowane wykorzystaniem podejścia behawioralnego w  działaniach urzędów

Cele

Zaprezentowanie metodologii podejścia behawioralnego  oraz testowanie nowych rozwiązań w działaniach urzędów

Efekty szkolenia

  • poznanie nowych narzędzie behawioralnych oraz możliwości ich wykorzystania w sektorze publicznym
  • nabycie umiejętności w diagnozowaniu,  projektowaniu i testowaniu działań publicznych wykorzystującym podejście behawioralne

Program

  • Wprowadzenie, dlaczego chcemy wykorzystywać podejście behawioralne w  działaniach administracji?
  • Przegląd najnowszych badań naukowych. Jakie wnioski płyną z badań nad ludzkim zachowaniem i procesami decyzyjnymi pochodzące z psychologii ewolucyjnej, psychologii społecznej, socjologii, ekonomii behawioralnej, kognitywistyki
  • Przygotowanie eksperymentów i testowanie skuteczności projektowanego działania z wykorzystaniem podejścia behawioralnego.
  • Stosowanie nauk behawioralnych w politykach publicznych – case studies.
  •  Wymogi etyczne związane ze stosowaniem narzędzi behawioralnych