Zakres szkolenia

Etyka

Tytuł szkolenia

Wewnętrzne systemy compliance i antykorupcyjne oparte na normach ISO 19600 i ISO 37001 w administracji publicznej

Termin

28-09-2020

Termin

28.09.2020

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne i grupowe, część warsztatowa

Liczba uczestników

20

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Maciej Wnuk

Adresat

 • kadra kierownicza odpowiedzialna za organizację i planowanie rozwoju jednostki
 • koordynatorzy wewnętrznych procedur antykorupcyjnych
 • pełnomocnicy i auditorzy systemów zarządzania
 • koordynatorzy kontroli zarządczej
 • doradcy ds. etyki
 • kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni
 • radcy prawni

Cele

Podniesienie praktycznych kompetencji kadry kierowniczej i pracowników w zakresie wdrażania skutecznych, wewnętrznych rozwiązań compliance i antykorupcyjnych opartych na standardach międzynarodowych.   

Efekty szkolenia

Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie:

 • zasad wdrażania wewnętrznych systemów antykorupcyjnych i compliance opartych na standardach międzynarodowych
 • oceny już istniejących rozwiązań antykorupcyjnych i compliance w urzędzie
 • zaplanowania wdrożenia w jednostce systemu zgodnego z wymaganiami ISO 37001 i ISO 19600
 • indywidualnych kompetencji w zakresie unikania ryzyk etycznych, korupcyjnych i konfliktu interesów
 • wdrażania rządowego programu przeciwdziałania korupcji
 • wdrażania istotnych aspektów systemu kontroli zarządczej

Program

 • Zarządzanie przez wartości a metoda kija i marchewki. Dlaczego uczciwi ludzie postępują czasami nieetycznie?
 • Różne filozofie przeciwdziałania korupcji i przeciwdziałania braku zgodności z prawem i standardami. Podejście oparte na zarządzaniu ryzykiem
 • Przestępstwa korupcyjne w sektorze publicznym. Zasady odpowiedzialności
 • Ustawowe regulacje compliance. Przestępstwa związane z brakiem zgodności. Zasady odpowiedzialności
 • Zagrożenia wynikające z braku podejścia systemowego. Skutki ignorowania ryzyka
 • Normy są wszędzie. Specyfika standardów zarządzania ISO. Zalety i ograniczenia
 • Normy ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi oraz ISO 19600 Systemy zarządzania zgodnością - zakres i cele. Relacja obu systemów