Zakres szkolenia

Komunikacja, relacje

Tytuł szkolenia

Standard prostego języka w urzędzie

Termin

26-11-2020

Termin

26.11.2020

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykłady, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia komputerowe

Liczba uczestników

16

Koszt

590.00 PLN

Adresat

  • wszyscy pracownicy administracji publicznej 

Cele

Przygotowanie uczestników do tworzenia tekstów zgodnych ze standardem prostej polszczyzny (standard plain language opracowany na Uniwersytecie Wrocławskim).

Efekty szkolenia

  • poprawa kompetencji językowych uczestników
  • nabycie umiejętności praktycznego stosowania zasad prostego języka (plain language) w codziennej pracy zawodowej
  • umiejętność redagowania tekstów zgodnie z wymaganiami standardu prostego języka 

Program

  • Prosta polszczyzna – standard Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Teksty, które robią wrażenie – dobre praktyki z Polski i ze świata
  • Proste pisma a polskie prawo (np. Kpa)
  • Redagowanie pism urzędowych – warsztaty