Zakres szkolenia

Komunikacja, relacje

Tytuł szkolenia

Profesjonalna asystentka/asystent

Termin

07-09-2020, 08-09-2020

Termin

7-8.09.2020

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztaty (zadania, symulacje, gry menadżerskie)

Liczba uczestników

12

Koszt

890.00 PLN

Adresat

 • osoby pełniące funkcje sekretarskie i asystenckie

Cele

Trening umiejętności organizacyjnych i komunikacyjnych na stanowisku asystenckim w zakresie wykonywanych zadań z uwzględnieniem zasad planowania oraz pomocy w organizacji pracy przełożonego.

Efekty szkolenia

 • w części dotyczącej komunikacji interpersonalnej przećwiczone zostaną sposoby skutecznego przekazywania i zdobywania informacji, zarządzania emocjami, rozwiązywania konfliktów, asertywności i radzenia sobie ze stresem oraz budowania profesjonalnego wizerunku
 • w ramach umiejętności organizacyjnych szkolenie uczy technik i narzędzi efektywnej organizacji czasu

Program

 • Asystentka – moje rozumienie roli i odpowiedzialności
  • zakres zadań i odpowiedzialności
  • wspieranie realizacji zadań szefa i zespołu
  • dobre praktyki w pracy asystentki
 • Budowanie wizerunku
  • pierwsze wrażenie
  • zachowania wpływające na wizerunek i odbiór przez innych
  • inteligencja emocjonalna – wybrane kompetencje
  • pozytywna komunikacja – jakich słów unikać
 • Umiejętności komunikacyjne
  • komunikacja z szefem – zasady i warunki dobrej współpracy
  • style komunikacji – dopasowanie komunikatu do odbiorcy
  • odbieranie, przyjmowanie i przekazywanie informacji
  • umiejętność zadawania dobrych pytań i zdobywanie informacji
  • ryzyka w przekazywaniu informacji (fakty, a interpretacje)
 • Współpraca z innymi
  • trudne sytuacje w pracy asystentki
  • panowanie nad własnymi emocjami
  • wzmacnianie pewności siebie
  • znaczenie asertywności w roli asystentki
  • sytuacje konfliktowe – jak sobie z nimi radzić?
  • sposoby reagowania w sytuacjach kryzysowych
 • Efektywność osobista
  • cele-ustalanie priorytetów
  • techniki planowania
  • kluczowe koncepcje dotyczące planowania