Zakres szkolenia

Komunikacja, relacje

Tytuł szkolenia

Poprawność języka w tekstach urzędowych

Termin

22-10-2020

Termin

22.10.2020

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

ćwiczenia poprawnościowe, wykłady

Liczba uczestników

16

Koszt

590.00 PLN

Adresat

 • wszyscy pracownicy administracji publicznej
 • wszystkie osoby, które chcą uporządkować swoją wiedzę z zakresu poprawności językowej
 • osoby, które brały udział w podstawowym szkoleniu z zakresu prostego języka (ang. plain language/ power writing) – to szkolenie jest dobrym uzupełnieniem 

Cele

Uporządkowanie wiedzy uczestników z zakresu kultury języka.

Efekty szkolenia

 • poprawa kompetencji językowych uczestników
 • przeredagowanie przygotowanych tekstów zgodnie z zasadami poprawności językowej

Program

 • A gdyby przecinek stał przed „i”? – zasady interpunkcyjne
 • Zaimki, które skracają teksty – zasady składniowe
 • W intencji Jana Kowalski – zasady odmiany wyrazów
 • Dywizy, tirety i inne – zasady typograficzne
 • Jak to jest z tym „Witam”? – przydatne narzędzia pod ręką
 • Metamorfozy – warsztaty redakcyjne