Tytuł szkolenia

OSINT, wyszukiwanie i analiza informacji - szkolenie zamknięte

Termin

05-08-2019, 06-08-2019

Termin

5-6.08.2019

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykładowo–warsztatowa z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych: studia przypadku, dyskusje moderowane, praca w podgrupach, praca indywidualna, mini wykłady, ćwiczenia i omówienia ćwiczeń

Liczba uczestników

15

Adresat

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach koordynujących, samodzielnych, specjalistycznych i wspomagających.

 

Cele

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu technik i sposobów wyszukiwania oraz analizy informacji.

Program

1. Zaawansowane narzędzia wyszukiwawcze
2. Podstawy profilowania firm i osób
3. Internet ukryty (Deep Web)
4. Narzędzia i źródła OSINT
5. TOR i ANONIMIZACJA
6. Analiza i weryfikacja informacji (dezinformacja, sposoby weryfikacji i analizy informacji)