Zakres szkolenia

Komunikacja, relacje

Tytuł szkolenia

Obsługa klienta z niepełnosprawnością

Termin

20-11-2020

Termin

20.11.2020

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztat z wykorzystaniem metod aktywizujących

Liczba uczestników

16

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Aneta Dreksler

Adresat

 • osoby pracujące z/na rzecz osób z orzeczoną niepełnosprawnością

Cele

 • podniesienie poziomu wiedzy i świadomości uczestników w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnością
 • uwrażliwienie uczestników na indywidualne potrzeby osób z niepełnosprawnością wynikające z różnych jej typów
 • rozwój umiejętności komunikacji uczestników w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością
 • rozwinięcie kompetencji  w zakresie efektywnej komunikacji w kontaktach z klientem z różnymi rodzajami niepełnosprawności

Efekty szkolenia

 • zmniejszenie stresu poprzez bardziej trafne reagowanie na zachowania klientów z orzeczoną niepełnosprawnością
 • rozwinięcie pewności siebie w zakresie obsługi klienta z orzeczoną niepełnosprawnością poprzez poznanie metod efektywnej komunikacji
 • zwiększenie skuteczności każdej rozmowy z klientem pod kątem zaspokajania Jego potrzeb

Program

 • Podstawowe zagadnienia związane z tematyką niepełnosprawności - definicja i rodzaje oraz stopnie niepełnosprawności
 • Prawa osób niepełnosprawnych w Polsce
 • Kim jest osoba z niepełnosprawnością - zrozumienie kwestii niepełnosprawności
 • Metody komunikacji z osobami o różnym rodzaju niepełnosprawności
 • Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością
 • Zasady i strategie obsługi  Klienta ON w urzędach