Zakres szkolenia

IT

Tytuł szkolenia

MS Excel – niestandardowe zastosowania, narzędzia i receptury dla średniozaawansowanych

Termin

02-11-2020

Termin

2.11.2020

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

praktyczne zajęcia warsztatowe z elementami teorii

Liczba uczestników

12

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Wojciech Osiński

Adresat

 • pracownicy  merytoryczni oraz kierownicy komórek organizacyjnych którzy chcą poznać niestandardowe zastosowania Excela, funkcje, mechanizmy oraz triki i receptury rozwiązań różnych problemów
 • wszyscy którzy chcą lepiej i efektywniej wykorzystywać Excela w swojej codziennej pracy oraz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności związane z analizą danych

Cele

Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających efektywniejsze tworzenie analiz danych, elastycznych zestawień i podsumowań umożliwiających podejmowanie właściwych decyzji.

Efekty szkolenia

 • umiejętność prawidłowego przygotowania danych źródłowych
 • umiejętność wykorzystania nietypowych formuł, funkcji i mechanizmów do przeprowadzenia analizy danych
 • poprawa efektywności tworzonych analiz oraz przetwarzania danych

Program

 • Szybkie uzupełnianie brakujących danych w tabeli, zmiana układu tabeli źródłowej oraz szybkie obliczenia na zakresach danych
 • Czyszczenie nieprawidłowych danych tekstowych, dat oraz liczb
 • Tworzenie własnych, niestandardowych formatów danych
 • Formatowania warunkowe, w tym również z wykorzystaniem niestandardowych kryteriów poprawności (funkcje)
 • Nieudokumentowana funkcja Excela – DATA.RÓŻNICA. Przetwarzanie dat i czasu
 • Agregacja, łączenie danych z wielu arkuszy oraz skoroszytów (plików)
 • Sortowanie niestandardowe oraz filtrowanie zaawansowane
 • Zapewnienie poprawności wprowadzania danych – mechanizm kontroli poprawności, listy rozwijalne proste oraz zależne (wielopoziomowe)
 • Zabezpieczanie komórek, skoroszytów, arkuszy przed nieuprawnionymi zmianami oraz dostępem
 • Elementy analizy warunkowej - scenariusze, „Szukaj wyniku” oraz Solver (opcjonalnie do realizacji)