Zakres szkolenia

Zarządzanie

Tytuł szkolenia

Kultura produktu czy kultura rezultatu – monitorowanie jakości usług publicznych (metody, narzędzia)

Termin

19-11-2020, 20-11-2020

Termin

19-20.11.2020

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztat z elementami wykładu, ćwiczenia, dyskusja, analiza dobrych praktyk, gra symulacyjna

Liczba uczestników

15

Koszt

950.00 PLN

Prowadzący

Sławomir Wysocki

Adresat

 • kadra zarządzająca
 • pracownicy jednostek administracji publicznej, którzy poszukują innowacyjnych form opisu realizacji przez ich zespół/urząd powierzonych zadań

Cele

Podniesienie wiedzy i kompetencji uczestników w posługiwaniu się narzędziami zarządzania wpływającymi na poprawę jakości usług publicznych w jednostkach sektora publicznego. Uczestnicy otrzymają m.in. porcję umiejętności praktycznego definiowania celów w zupełnie innym podejściu niż rozpowszechnione, tradycyjne oparte o kryteria SMART. Wykorzystana zostanie technika „7 kroków” autorsko opracowana na potrzeby organizacji sektora publicznego. 

Efekty szkolenia

 • umiejętność definiowania celów (w odniesieniu do zakresu realizowanych zadań i usług)
 • adekwatny dobór mierników dla zdefiniowanych celów
 • umiejętność rozpoznawania i wykorzystywania odpowiednich mechanizmów względem oczekiwań klienta

Program

 • Jakość usług – Klient – procesy:
  • definiowanie jakości realizowanych procesów czyli debata o różnym podejściu do określania jakości (przez odniesienie do norm, standardów, oczekiwań klienta, efektywności działań, itd.)
  • jak tworzą się oczekiwania klienta
  • luka jakości czyli o balansowaniu pomiędzy oczekiwaniami klienta, realnymi działaniami, a możliwościami organizacji
  • jak dobrze definiować cele z punktu widzenia jakości usług
  • ocena jakości usług poprzez zobiektywizowane miary a poczucie satysfakcji obywatela/klienta
 • Pomiar satysfakcji klienta
 • Warsztat: Tworzenie planu zarządzania jakością usług
 • Dobre praktyki zarządzania satysfakcją klienta
  • propozycja metodologii oceny stanu relacji z klientami (wykorzystanie m.in. metodyki modelu CAF)
 • Sesja podsumowująca w formie gry symulacyjnej