Zakres szkolenia

Komunikacja, relacje

Tytuł szkolenia

Komunikacja w budowaniu marki osobistej

Termin

16-09-2020, 17-09-2020

Termin

16-17.09.2020

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), w godz. 10.00-17.00

Forma zajęć

warsztat, ćwiczenia przed kamerą

Liczba uczestników

10

Koszt

850.00 PLN

Adresat

Osoby, które brały już udział w szkoleniach: Sztuka mówienia, Wystąpienia publiczne z emisją głosu i zdobyły podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie: emisji głosu, panowaniu nad tremą, relaksacji, świadomości ciała, tworzenia strategii komunikacyjnych, budowania marki.

Cele

 • budowanie spójności wizerunku
 • wzmacnianie sukcesu marki
 • trening wystąpień publicznych

Efekty szkolenia

 • umiejętność opracowania strategii komunikacji marki osobistej/firmy
 • rozumienie etapów i elementów wchodzących w skład budowania marki osobistej
 • umiejętność przygotowania wystąpienia publicznego, które będzie wspierało jego marką osobistą
 • będą potrafili przeprowadzić rozgrzewkę przed wystąpieniem
 • prowadzenie wystąpień w sposób pozwalający utrzymać uwagę słuchaczy
 • radzenie sobie z tremą

Program

 • Spójna komunikacja kluczem do długofalowego sukcesu marki
 • Archetypy marek
 • Podstawy budowania marki osobistej
 • Budowa strategii komunikacji marki
 • Wystąpienia publiczne jako element budowania marki osobistej
 • Etapy przygotowania się do wystąpień publicznych/w mediach
 • Wpływ obecności w mediach na pozycję marki na rynku
 • "Jak Cię słyszą tak Cię piszą"
 • Ćwiczenia emisji głosu
 • Wyrazistość mówienia
 • Z czego wynika mowa ciała
 • Nagrania audio-video i analiza wystąpień