Zakres szkolenia

Zarządzanie

Tytuł szkolenia

Jak radzić sobie z malejącym zaangażowaniem i rosnącym wypaleniem zawodowym w zespole

Termin

09-11-2020, 10-11-2020

Termin

9-10.11.2020

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztat z wykorzystaniem metod aktywizujących

Liczba uczestników

16

Koszt

890.00 PLN

Prowadzący

Aneta Dreksler

Adresat

 • dyrektorów, Kierowników, osób zarządzających zespołami
 • pracowników działu kadr lub HR
 • osób zainteresowanych tematyką wypalenia zawodowego

Cele

Podwyższenie kompetencji w zakresie  rozpoznawania wczesnych symptomów postępującego wypalenia zawodowego wśród pracowników oraz zarzadzania zespołem z wykorzystaniem metod zaradczych oraz zwiększających zaangażowanie pracowników.

Efekty szkolenia

 • poszerzenie wiedzy na temat zjawiska wypalenia zawodowego oraz rozpoznawania postępującego wypalenia zawodowego pracownika, różnych metod radzenia sobie z wypaleniem zawodowym
 • zwiększenie umiejętności zarządzania pracownikami w kontekście radzenia sobie z pracownikiem o malejącym zaangażowaniu oraz zapobiegania wypaleniu zawodowemu
 • poszerzenie umiejętności budzenia większego zaangażowania wśród pracowników

Program

 • Podstawowe zagadnienia związane z wypaleniem zawodowym
  • definicja i przyczyny
  • wpływ stresu zawodowego na rozwój wypalenia zawodowego
  • etapy rozwoju wypalenia zawodowego
  • wpływ organizacji oraz zasobów osobistych na wypalenie zawodowe
 • Konsekwencje wypalenia zawodowego (wymiar indywidualny, interpersonalny i organizacyjny)
  • Rozpoznawanie postępującego wypalenie zawodowe u pracownika
  • objawy wypalenia zawodowego
  • diagnoza poziomu dopasowania pracownika do jego pracy
  • rozpoznawanie czynników obecnych w organizacji, zwiększających ryzyko powstania wypalenia zawodowego
 • Wsparcie pracownika na różnych etapach rozwoju wypalenia zawodowego
  • na poziomie organizacyjnym
  • na poziomie zarządzania zespołem
  • na poziomie interpersonalnym
  • na poziomie indywidualnym pracownika