Zakres szkolenia

Komunikacja, relacje

Tytuł szkolenia

Jak angażować uczestników? – metodyka szkoleń wiedzowych dla trenerów wewnętrznych

Termin

23-11-2020, 24-11-2020

Termin

23-24.11.2020

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztaty, gry, symulacje, ćwiczenia indywidualne oraz grupowe

Liczba uczestników

14

Koszt

990.00 PLN

Adresat

 • trenerzy i osoby, zajmujący się w administracji prowadzeniem zajęć z tzw. tematów twardych, chcący urozmaicić prowadzone zajęcia
 • dyrektorzy, naczelnicy, którzy prowadzą spotkania

Cele

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom narzędzi do podniesienia efektywności prowadzonych przez siebie spotkań i szkoleń, dzięki którym zwiększy się transfer wiedzy oraz zaangażowanie uczestników. 

Efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nauczą się planowania i projektowania szkoleń oraz materiałów szkoleniowych z perspektywy efektywnego przyswajania informacji
 • będą potrafili zastosować aktywne metody nauczania i moderowania grupą.
 • zdobędą wskazówki do tego, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach w pracy z grupą i podczas wystąpień przed publicznością

Program

 • Trener w administracji - Ja jako trener
 • Kluczowe kompetencje trenerskie – omówienie
 • Kluczowe momenty i sytuacje decydujące o powodzeniu zajęć
 • Autodiagnoza, moja mocna strona, obszary do rozwoju
 • Rola i mechanizmy tworzenia pierwszego wrażenia i nastawienia
 • Wpływ i rola emocji (prowadzącego i uczestników) a efektywna realizacja celów
 • Jak dobrać treści do czasu, grupy celu przekazu – sztuka eliminacji
 • Zasady i narzędzia ułatwiające uczestnikom przyswajanie treści
 • Techniki wspomagające pamięciowe uczenie się
 • Jak zbudować taką strukturę przekazu, aby stanowiła spójną całość
 • Świadome kierowanie uwagą i zaangażowaniem uczestników
 • Budowanie motywacji uczestników do czynnego uczestnictwa
 • Efektywne wykorzystanie środków technicznych
 • Specyfika prowadzenia prezentacji/szkoleń dla koleżeństwa i przełożonych
 • Trudne sytuacje – jak zapobiegać? Co robić, kiedy się pojawią?
 • Radzenie sobie z trema i stresem