Tytuł szkolenia

Intensywny trening językowy - Udane prezentacje. Jak klarownie i bez lęku wypowiadać się publicznie? (poziom co najmniej średniozaawansowany)

Termin

07-12-2017, 08-12-2017

Termin

7-8.12.2017

Czas trwania

7-8 i 15.12.2017 r. w godz. 10:00-15:30
(20 godzin lekcyjnych)

Forma zajęć

Ćwiczenie wszystkich umiejętności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania, pisania. Uczestnicy będą brać aktywny udział we wszystkich zajęciach, a poziom kursu zostanie w miarę możliwości dostosowany do ich indywidualnych potrzeb

Liczba uczestników

6-10 osób

Koszt

550.00 PLN

Adresat

Pracownicy administracji publicznej zainteresowani powyższą tematyką

Cele

Przygotowanie do wygłaszania prezentacji w języku angielskim, a także do uporządkowanego wypowiadania się podczas spotkań na forum międzynarodowym

Program

Kurs przedstawi definicję i strukturę prezentacji. Wprowadzone i przećwiczone zostaną specyficzne zwroty przydatne w tego typu wypowiedziach oraz techniki ich urozmaicania i osiągania najkorzystniejszego wrażenia na odbiorcach. Kurs zakończony będzie wygłoszeniem krótkiej prezentacji przez każdego z uczestników. Kurs będzie przydatny dla osób, które zobowiązane są do wygłaszania krótszych lub dłuższych wypowiedzi na forum publicznym itp.