Zakres szkolenia

Szkolenia językowe

Tytuł szkolenia

Intensywne treningi językowe - Angielski - Konferencja - niezbędnik uczestnika (poziom średniozaawansowany wyższy)

Termin

18-04-2018, 19-04-2018, 20-04-2018

Czas trwania

20 godzin lekcyjnych

18-20.04.2018 r. w godz. 10:00-15:30

Forma zajęć

Aktywna praca w grupie, w parach, dialogi, prezentacja stanowiska, elementy negocjacji, dyskusja panelowa

Liczba uczestników

6-11 osób

Koszt

570.00 PLN

Adresat

Pracownicy uczestniczący lub przygotowujący się do konferencji międzynarodowych i spotkań unijnych

Cele

Rozwijanie umiejętności przydatnych w sytuacjach wystąpień publicznych, w tym small talk

Program

Zakres treningu obejmuje elementy języka formalnego przydatnego podczas spotkań i wypowiadania się na forum publicznym. Program obejmuje również small talk – uczestnicy nauczą się jak nawiązywać i podtrzymywać relacje z uczestnikami spotkań zawodowych, rozmawiając nie tylko o zagadnieniach zawodowych