Zakres szkolenia

Zarządzanie

Tytuł szkolenia

Działanie w kryzysie i Mental Health w Administracji publicznej

Termin

21-09-2020, 22-09-2020

Termin

21-22.09.2020

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

aktywne formy nauczania, studia przypadków, mini-wykłady, konsultacje zespołowe, dyskusje, testy psychologiczne

Liczba uczestników

16

Koszt

990.00 PLN

Prowadzący

Tadeusz Reimus

Adresat

 • kadra kierownicza urzędów
 • kadra koordynująca procesy wewnętrzne w urzędach
 • pracownicy działów kadr urzędu

Cele

 • nabycie wiedzy i umiejętności pracy w krysowych sytuacjach w Urzędzie takich jak śmierć w zespole, choroba, mobbing/staffing
 • kształtowanie urzędu jako miejsca dbającego o zdrowie fizyczne oraz psychiczne
 • nabycie kompetencji adekwatnego zarządzania w sytuacjach kryzysowych w kontekście administracji publicznej

Efekty szkolenia

Efektem cyklu szkoleń jest przekazanie umiejętności skutecznego zarządzania zespołem administracji publicznej z wykorzystaniem technik oraz procedur kryzysowych zaadoptowanych z pracy interwencyjnej:

 • radzenia sobie z „trudnymi” pracownikami
 • radzenia sobie i zarządania sytuacjami kryzysowymi
 • przeciwdziałanie efektom wypaleniowym i zaburzenim, które mogą pojawić się w urzędzie

Program

 • Zdrowie psychiczne – czemu mówić o tym w pracy? Problemy w liczbach – szacowanie ryzyka na podstawie statystyk
 • Rozmowy diagnostyczne w kryzysie,  Wypalenie czy depresja? Rozpoznawanie, działanie, wspieranie
 • 2XP – perfekcjonizm i prokrastynacja – jak tu żyć? Radzenie sobie z własnymi problemami i współpraca z osobą z 2XP
 • Budowanie odporności psychicznej pracowników (rezyliencja)
 • Człowiek w kryzysie – jak pomagać by nie zaszkodzić
 • Wsparcie dla osoby w depresji
 • Motywowanie osób z chorobami przewlekłymi do szukania pomocy psychologicznej (tematycznie – rak, anoreksja, uzależnienia)
 • Techniki relaksacyjne i radzenie sobie ze stresem
 • Ciężka choroba – jak się zachować, jak wspierać
 • Śmierć w rodzinie pracownika – obecność w przeżywaniu żałoby.
 • Ofiara - kat - wybawca – jak wygląda przemoc psychiczna w prac – mobbing/staffing
 • Niewygodna osobowość – jak sobie radzić z trudnymi osobami