Tytuł szkolenia

Akademia trenera wewnętrznego

Termin

24-09-2020, 25-09-2020, 26-09-2020, 27-09-2020, 28-09-2020, 29-09-2020, 30-09-2020, 01-10-2020, 02-10-2020, 03-10-2020, 04-10-2020, 05-10-2020, 06-10-2020, 07-10-2020, 08-10-2020, 09-10-2020, 10-10-2020, 11-10-2020, 12-10-2020, 13-10-2020, 14-10-2020, 15-10-2020, 16-10-2020, 17-10-2020, 18-10-2020, 19-10-2020, 20-10-2020, 21-10-2020, 22-10-2020, 23-10-2020

Termin

24-25.09, 8-9.10 oraz 22-23.10.2020

Czas trwania

godz. 9.00-16.00, tj. 6 dni szkoleniowych (48 godz. dydaktycznych)

Forma zajęć

interaktywny warsztat, gry, symulacje, ćwiczenia indywidualne i grupowe

Liczba uczestników

14

Koszt

2490.00 PLN

Adresat

 • osoby, które przygotowują się do roli trenera wewnętrznego
 • trenerzy wewnętrzni, którzy chcą doskonalić swój warsztat
 • trenerzy i osoby, zajmujący się w administracji prowadzeniem zajęć z tzw. tematów twardych, chcący urozmaicić prowadzone zajęcia
 • dyrektorzy, naczelnicy, którzy prowadzą spotkania

Cele

przygotowanie uczestników do roli trenera wewnętrznego w administracji

Efekty szkolenia

w ramach szkolenia uczestnicy poznają zasady projektowania i prowadzenia szkoleń oraz działań rozwojowych z pozycji trenera wewnętrznego w administracji

Program

1. W prowadzenie w rolę trenera

 • Trener w administracji - Ja jako trener
 • Kluczowe kompetencje trenerskie - omówienie
 • Autodiagnoza, moja mocna strona, obszary do rozwoju
 • Matryca wpływów – na co jako trener mam wpływ, gdzie powinienem koncentrować swoje działanie
 • Autoprezentacja trenera – profesjonalny wizerunek, ubiór, zachowanie, pierwsze wrażenie, efekt Pigmaliona, nawiązanie relacji

2. Projektowanie programów szkoleniowych

 • Analiza i wyznaczanie celów - metoda „5W: who, when, where, why + how”
 • Badanie i definiowanie potrzeb szkoleniowych
 • Etapy tworzenia programów szkoleniowych i projektowanie modułów
 • Dopasowanie metod szkoleniowych do celów i specyfiki grupy
 • Jak uczą się dorośli? - zarys psychologiczne mechanizmy uczenia się - elementy psychologii uczenia się
 • Podstawowe zasady uczenia się dorosłych - ćwiczenie wprowadzające do problematyki uczenia:
 • Bariery w uczeniu się dorosłych – czego unikać na szkoleniu
 • Metody oceny efektywności szkoleń (model Kirkapatricka)

3. Trening kompetencji trenerskich

 • Źródła i budowanie autorytetu trenerskiego
 • Kompetencje komunikacyjne i interpersonalne
 • Aktywne słuchanie, klaryfikacja, podsumowywanie, parafrazowanie
 • Klarowne prezentowanie wiedzy – zasady prowadzenia miniwykładów
 • Abecadło trenerskiej komunikacji - prowadzenie dyskusji, wydawanie instrukcji, podsumowywanie ćwiczeń, używanie pomocy itp.
 • Jak prowadzić sesję pytań i prowadzić dyskusję? Typy trudnych pytań. Katalog sposobów reagowania
 • Udzielanie informacji zwrotnej
 • Świadoma autoprezentacja w trakcie wystąpień publicznych
 • Radzenie sobie z tremą i stresem
 • Praca z głosem

4. Prowadzenie szkolenia i dynamika grupy

 • Kontakt i kontrakt - zawieranie i realizacja kontraktu w pracy z grupami.
 • Budowanie relacji z grupą- zasady (co robić na przerwach, po szkoleniu z grupą czyli jak budować relacje i trzymać granice)?
 • Przybory trenera – co ze sobą mieć?
 • Kuchnia trenerska –co robić przed rozpoczęciem, jak ustawić sale, gdzie stać?
 • Tworzenie środowiska wspierającego uczenie - humor na szkoleniu.
 • Techniki aktywizowania grupy
  • budowanie zainteresowania
  • interaktywne formy pracy
 • „Energizery” - utrzymanie dynamiki grupy poprzez gry i zabawy podtrzymujące energię
 • Struktura przekazu
  • metoda BBC
  • organizacja treści pod kątem logiki wywodu
  • używanie metafor i porównań - storytelling
  • haki pamięciowe (co uczestnicy mają zapamiętać)
 • Podsumowywanie dyskusji – jak wyprowadzić mocne wnioski
 • Reagowanie w trudnych sytuacjach szkoleniowych

Zapraszamy również do udziału w 2-dniowym szkoleniu otwartym pt. Jak angażować uczestników? – metodyka szkoleń wiedzowych, które skierowane jest do trenerów wewnętrznych, którzy zajmują się w administracji prowadzeniem zajęć z tzw. tematów twardych, chcących urozmaicić prowadzenie swoich zajęcia. Szczegółowe informacje na temat tego szkolenia znajdziesz w części Umiejętności – Komunikacja i relacje.