Bloki szkoleniowe dla administracji publicznej

W ofercie KSAP szkolenia z zakresu:

Kursy semestralne

Najbliższe szkolenia

Kursy semestralne

Najbliższe szkolenia

Kursy semestralne

Najbliższe szkolenia

Kursy semestralne

Najbliższe szkolenia

Kursy semestralne

Najbliższe szkolenia

Kursy semestralne

Najbliższe szkolenia

Postępowanie administracyjne

Najbliższe szkolenia

Zarządzanie

Najbliższe szkolenia

Intensywne specjalistyczne treningi

Najbliższe szkolenia

Specjalistyczne warsztaty

Najbliższe szkolenia

Szkolenia centralne

Najbliższe szkolenia

Wakacyjne kursy

Najbliższe szkolenia

Wakacyjne kursy

Najbliższe szkolenia

Wsparcie publiczne

Najbliższe szkolenia

Dłuższe formy szkoleniowe

Najbliższe szkolenia

Intensywne specjalistyczne treningi

Najbliższe szkolenia

Komunikacja, relacje

Najbliższe szkolenia

Wakacyjne kursy

Najbliższe szkolenia

Zamówienia publiczne

Najbliższe szkolenia

Hiszpański

Najbliższe szkolenia

Specjalne programy kształcenia

Najbliższe szkolenia

Wakacyjne kursy

Najbliższe szkolenia

Wykorzystanie informacji

Najbliższe szkolenia

Finanse i rachunkowość

Najbliższe szkolenia

Kontrola i audyt

Najbliższe szkolenia

Ochrona informacji

Najbliższe szkolenia

Wiedza

Szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy nt. prawa, finansów oraz funkcjonowania administracji publicznej - w ujęciu teoretycznym i praktycznym.

Najbliższe szkolenia

Umiejętności

Głównie szkolenia miękkie w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz zarządzania projektami z wykorzystaniem aktywnych metod pracy przydatne każdemu urzędnikowi.

Najbliższe szkolenia

Szkolenia językowe

Szkolenia z sześciu języków obcych realizowane w różnych formułach jako kursy semestralne, warsztaty, treningi lub sobotnie spotkania z językiem itp. 

Najbliższe szkolenia

Inne formy szkoleniowe

Najbliższe szkolenia