Bloki szkoleniowe dla administracji publicznej

W ofercie KSAP szkolenia z zakresu:

Wiedza

Szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy nt. prawa, finansów oraz funkcjonowania administracji publicznej - w ujęciu teoretycznym i praktycznym.

Najbliższe szkolenia

Umiejętności

Głównie szkolenia miękkie w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz zarządzania projektami z wykorzystaniem aktywnych metod pracy przydatne każdemu urzędnikowi.

Najbliższe szkolenia

Szkolenia językowe

Szkolenia z sześciu języków obcych realizowane w różnych formułach jako kursy semestralne, warsztaty, treningi lub sobotnie spotkania z językiem itp. 

Najbliższe szkolenia