Kontakt dla słuchaczy

Część fasady budynku KSAP

Ośrodek Kształcenia Stacjonarnego KSAP

Kierownik ośrodka – tel. +48 22 60 80 220
+48 22 60 80 217
+48 22 60 80 218
+48 22 60 80 219
+48 22 60 80 221
+48 22 60 80 222


Kolegium KSAP

Al. Solidarności 87A (od ulicy Orlej)
00-144 Warszawa

Kierownik – tel. +48 22 62 47 924
Recepcja – tel. +48 22 62 04 626