Kariera

Zdjęcie grupowe słuchaczy KSAP w bibliotece

Kształcenie w KSAP zapewnia absolwentom wszechstronne przygotowanie do przyszłej pracy w administracji publicznej. Zdobyte dyplomy uprawniają ich do uzyskania statusu urzędnika służby cywilnej, a nabyte umiejętności dają im solidne podstawy rozwoju dalszej profesjonalnej kariery.

Po KSAP

Ponad 1 100 absolwentów KSAP pracuje na wszystkich szczeblach administracji publicznej w kraju i za granicą. Zgodnie z ustawą o KSAP absolwenci Szkoły są zobowiązani do podjęcia pracy w urzędach administracji na stanowiskach postawionych im do dyspozycji przez Prezesa Rady Ministrów. Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w imieniu Premiera współpracuje z dyrektorami generalnymi ministerstw i urzędów, którzy tworzą listę ofert odpowiadających profilom absolwentów kończących KSAP w danym roku.

grafika przedstawiająca miejsca pracy absolwentów KSAP

Absolwenci są zatrudnieni w administracji centralnej i terenowej, w placówkach dyplomatycznych RP oraz w organizacjach międzynarodowych. Już w pierwszych historycznych rocznikach znalazły się takie osoby jak komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz średnich i małych przedsiębiorstw i byla wicepremier w rządzie Donalada Tuska Elżbieta Bieńkowska, przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości i były szef Kancelarii Premiera Mariusz Błaszczak, były szef Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i minister spraw wewnętrznych śp. Władysław Stasiak, były szef Gabinetu Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego i ambasador RP w Singapurze Waldemar Dubaniowski, wiceprezes NIK Wojciech Kutyła, wiceminister obrony narodowej oraz były ambasador RP w Waszyngtonie Robert Kupiecki, wiceminister pracy i polityki społecznej Marek Bucior, Szef Służby Cywilnej Claudia Torres-Bartyzel, prezydent Koszalina Piotr Jedliński a także dyrektor PISM Marcin Zaborowski i dyrektor KSAP Jan Pastwa.

Społeczność

Absolwenci KSAP tworzą unikatową społeczność podzielającą przekonanie o wspólnych celach, ideałach i zadaniach dla dobra Państwa Polskiego i jego administracji publicznej.

Utrzymują stałe więzi ze Szkołą, propagują jej tradycje i współczesne osiągnięcia. Nasi absolwenci powracają do KSAP jako praktycy prowadząc zajęcia i warsztaty dla młodszych roczników. Stowarzyszenie absolwentów KSAP działające już od 1993 r. krzewi wśród społeczeństwa idee profesjonalnej, przyjaznej i oddanej dobru służby publicznej. Ponadto, absolwenci Szkoły podkreślają, że więzi środowiskowe wykształcone w KSAP są nieocenione w kontaktach zawodowych. 

Znani absolwenci KSAP

  • Dobrosław Dowiat-Urbański

    Dobrosław Dowiat-Urbański

    Szef Służby Cywilnej. Absolwent VII Promocji KSAP Eugeniusz Kwiatkowski (1997-1999).