18.09.2018
Programy i projekty

Zamówienia publiczne - aktualne wyzwania!

Zapraszamy do oglądania z Forum Zarządzania Publicznego poświęconego aktualnym wyzwaniom w realizacji zamówień publicznych.

Dłoń trzymająca długopis piszący na białej kartce. Obok na stole stoją pieczątki.

W trakcie spotkania 18 września br., zorganizowanego we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych, zaprezentowany został miniPortal e-zamówień publicznych. MiniPortal to rozwiązanie bazujące na istniejących już systemach, znajdujących się w ogólnodostępnych zasobach tj. Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) oraz Platformie ePUAP. 

Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach Forum Zarządzania Publicznego.

Program

  9:30 – 10:00    Rejestracja

10:00 – 10:15    Otwarcie
dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP

10:15 – 11:45    Prezentacje

 • Elektronizacja zamówień publicznych – miniPortal
  Sebastian Szaładziński, Dyrektor Generalny UZP
  Krzysztof Fijołek, Dyrektor Biura Organizacyjno-Finansowego UZP
 • Zamówienia publiczne do 30 000 euro
  Karol Kacprzak, Naczelnik, Departament Prawny UZP

11:45 – 12:15    Przerwa

12:15 – 15:00    Warsztat dla jednostek nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów

 • Zamówienia publiczne do 30 000 euro
  Karol Kacprzak, Naczelnik, Departament Prawny UZP

Forum Zarządzania Publicznego

Forum Zarządzania Publicznego (FZP) to wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP), Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW), Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (NIST), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Celem projektu jest wspieranie efektywnego zarządzania jednostkami sektora publicznego w Polsce, m.in. poprzez zidentyfikowanie innowacyjnych trendów w funkcjonowaniu administracji publicznej, dzielenie się doświadczeniami i wnioskami z realizowanych badań naukowych oraz stworzenie platformy do wymiany dobrych praktyk w zarządzaniu i funkcjonowaniu jednostek administracji publicznej.

Projekt adresowany jest do pracowników sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem liderów i menedżerów administracji rządowej oraz samorządowej.

Więcej informacji na temat Forum Zarządzania Publicznego na stronie FZP.

logo Forum Zarządzania Publicznego - z lewej strony dwie białe i dwie czerwone twarze, z prawej napis forum zarządzania publicznego

Wideo