19.09.2018
Programy i projekty

Wizyta urzędników z Kosowa

19 września KSAP gościła grupę urzędników z Republiki Kosowa, zaangażowanych w proces implementacji umowy o stabilizacji i stowarzyszeniu między Kosowem a Unią Europejską.

Uczestnicy delegacji podczas spotkania

Celem wizyty w KSAP było zapoznanie się z działalnością Szkoły i jej rolą w zakresie kształcenia kadr dla administracji publicznej.

Grupa urzędników z Republiki Kosowa przebywała w Warszawie w ramach wizyty studyjnej, która jest częścią projektu twinningowego realizowanego przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w konsorcjum z partnerami niemieckimi i chorwackimi. Projekt przewiduje opracowanie szkoleń dla administracji publicznej, w obszarze procesu integracji europejskiej. Szkolenia prowadzone będą przez Kosovo Institute for Public Administration, główną instytucję szkoleniową kraju.

Goście byli szczególnie zainteresowani zagadnieniami dotyczącymi szkoleń w KSAP, sposobami badania potrzeb administracji w zakresie tematyki szkoleń, przygotowywania modułów szkoleniowych, zatrudniania trenerów, prowadzenia ankiet ewaluacyjnych, funkcjonowania platformy e-learningowej.

Budowa skutecznej i profesjonalnej administracji, wzmacnianie zdolności i kompetencji kadry urzędniczej wpisują się w proces modernizacji administracji publicznej i są jednym z priorytetów Kosowa. Po raz kolejny doświadczenie KSAP, w zakresie szkoleń urzędników, jest źródłem inspiracji dla państw aspirujących do przystąpienia do Unii Europejskiej.

Galeria zdjęć