16.10.2018
Programy i projekty

Wizyta przedstawicieli China Executive Leadership Academy w Jinggangshan

12 października br. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej gościła delegację przedstawicieli China Executive Leadership Academy w Jinggangshan (CELAJ).

Uczestnicy spotkania siedzą przy dużym stole.

Goście zapoznali się systemem administracji publicznej w Polsce oraz z działalnością Szkoły, zarówno w zakresie kształcenia kadr dla administracji oraz jako platformy wymiany doświadczeń w obszarze podnoszenia kwalifikacji urzędników.

Porównując polski i chiński system administracji, przedstawiciele CELAI szczególne interesowali się systemem mianowań w polskiej służbie cywilnej oraz prowadzonym przez KSAP postępowaniem kwalifikacyjnym w służbie cywilnej. Spośród omawianych form kształcenia w KSAP duże zainteresowanie delegacji wzbudził Program Mentor, oferujący słuchaczom Szkoły możliwość bezpośredniego i indywidualnego kontaktu z doświadczonymi urzędnikami administracji, wprowadzającymi ich w realia przyszłej  pracy zawodowej. Goście z CELAJ zainteresowani byli także rekrutacją do programu „Argo Top Public Executive” oraz  finansowaniem programów realizowanych przez Krajową Szkołę, w tym programu zagranicznych wyjazdów studyjnych urzędników administracji publicznej „Argonauci”.

Stanowiąc rodzaj pomostu między Zachodem i Wschodem, KSAP mógłby w przyszłości stać się, na polu wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk, partnerem do współpracy z uczelnią chińską.

Galeria zdjęć