23.01.2020
Informacje

Wizyta Dyrektora KSAP w Gruzji

W dniach 20-24 stycznia 2020 r. Dyrektor KSAP dr Wojciech Federczyk przebywa w Gruzji na zaproszenie kierownictwa LEPL – Zurab Zhvania School of Public Administration w Kutaisi.

dyrektor KSAP i dyrektor gruzińskiej szkoły podpisują umowę

Zurab Zhvania School of Public Administration, utworzona dekretem Prezydenta Gruzji w 2005 r. i podległa Ministerstwu Edukacji, Nauki, Kultury i Sportu, oferuje programy szkoleniowe i edukacyjne z zakresu zarządzania, administracji oraz językowe dla osób pracujących lub aspirujących do pracy w sektorze publicznym w Gruzji.

Program wizyty przewiduje spotkania z władzami miasta Kutaisi, gubernatorem regionu Imereti, zastępcami ministra Edukacji, Nauki, Kultury i Sportu Gruzji, minister ds. Pojednania i Równości Obywatelskiej, dyrektor Biura Służby Cywilnej, szefem Departamentu Planowania i Koordynacji Polityki w Kancelarii Premiera oraz rozmowy w Akademii Dyplomatycznej MSZ Gruzji i Ambasadzie RP w Tbilisi.

Ponadto w czasie wizyty podpisane zostało nowe memorandum o współpracy, które zastąpiło dotychczasowe porozumienie o współpracy z roku 2014. Nowa umowa obejmie szeroko pojętą współpracę w zakresie kształcenia i rozwoju kadr administracji publicznej Polski i Gruzji poprzez m.in. wspólne tworzenie programów edukacyjnych, organizację konferencji, seminariów naukowych i szkoleń, prowadzenie badań naukowych, tworzenie i wymianę  publikacji naukowych oraz wymianę ekspertów, słuchaczy i pracowników.

Strona Zurab Zhvania School of Public Administration 

Galeria zdjęć