19.11.2018
Programy i projekty

Wdrażanie umów DCFTA w dziedzinie ochrony środowiska

W dniach od 12 do 16 listopada 2018 r. KSAP gościł przedstawicieli administracji publicznej Gruzji, Mołdawii i Ukrainy – uczestników szkolenia "Wdrażanie umów DCFTA w dziedzinie ochrony środowiska". Szkolenie organizowane jest w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego.

Zdjęcie grupowe uczestników szkolenia

Partner merytoryczny projektu

Partnerem merytorycznym projektu jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Cel projektu

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z polskimi doświadczeniami w dostosowaniu ochrony środowiska do unijnych standardów i integracji z rynkiem UE. Przedstawione zostały działania podjęte przez polską administrację w okresie przedakcesyjnym w zakresie przygotowania ochrony środowiska do spełniania norm UE.

Program

W programie zaplanowano spotkania, wykłady i warsztaty na temat:

  • Państwowego Monitoringu Środowiska,
  • systemu pomiarów i ocen jakości powietrza oraz stanu wód powierzchniowych w Polsce,
  • gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym,
  • gospodarki odpadami komunalnymi,
  • transgranicznego przemieszczanie odpadów (w tym pojazdów),
  • zakresu zadań i uprawnień Inspekcji Ochrony Środowiska, Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej oraz Informatycznego Systemu Kontroli.

Uczestnicy szkolenia uczestniczyli również w wizytach studyjnych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Kampinoskim Parku Narodowym.

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW), realizowany od 2011 roku, został stworzony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Więcej na temat AAPPW

logo polskiej pomocy

logo partnerstwa wschodniego