23.11.2018
Programy i projekty

Warsztat szkoleniowy dla trenerów edukatorów

Masz wiedzę ekspercką, którą przekazujesz innym? Wyzwaniem jest dla Ciebie efektywna praca z grupą w administracji? Ten warsztat jest dla Ciebie! Zapraszamy trenerów edukatorów na warsztat szkoleniowy: Facylitacja i Efektywne środowisko pracy w grupie, który odbędzie się w KSAP w piątek 14 grudnia br. w godz. 9:30 – 15:30.

Cel

Celem warsztatu jest przedstawienie wybranych narzędzi trenerskich aktywizujących pracę z grupą.

Adresaci

Warsztat jest adresowany do ekspertów prowadzących warsztaty/szkolenia dla pracowników administracji publicznej (np. szkolenia wewnętrzne w instytucji).

Forma warsztatu

Spotkanie prowadzone będzie metodą angażującą uczestników i umożliwiającą wymianę doświadczeń w pracy trenerów prowadzących szkolenia w administracji.

Tematyka

W programie spotkania - facylitacja jako metoda interaktywnej pracy z grupą oraz rola trenera jako facylitatora. W drugiej części warsztatu uczestnicy dowiedzą się jak tworzyć środowisko pracy w grupie sprzyjające uczeniu się poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy.

Trainer Educator Training Course, Erasmus+

Warsztat szkoleniowy realizowany jest przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w ramach projektu Trainer Educator Training Course, finasowanego z programu Erasmus+ (program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020), we współpracy z Latvian School of Public Administration (LPSA) i Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS).

Zgłoszenia

Informujemy, że limit miejsc na warsztacie został wyczerpany.

Kontakt

+48 22 60 80 108
konferencja@ksap.gov.pl 

Więcej informacji o projekcie Erasmus+.

logo projektu Erasmus - z lewej strony flaga Unii Europejskiej, z prawej informacja o współfinansowaniu oraz tytuł programu   logo łotewskiej szkoły   logo fińskiego instytutu