05.09.2019
Informacje

Uroczysta inauguracja zajęć XXXI Promocji

"Nie ma nowoczesnego i sprawnie funkcjonującego państwa bez świadomych swojej roli, kompetentnych i wiarygodnych urzędników państwowych", napisał Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki w liście skierowanym do nowych słuchaczy KSAP. 4 września odbyła się uroczysta inauguracja zajęć XXXI Promocji, podczas której 22 nowych słuchaczy złożyło uroczyste ślubowanie.

uczestnicy uroczystości w auli KSAP

Listy do uczestników uroczystości skierowali również Prezydent RP Andrzej Duda oraz Marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Prezydent podkreślił, że KSAP kształci wysokiej klasy profesjonalistów, którzy swoje talenty, wiedzę i umiejętności pragną oddać na służbę Rzeczypospolitej i jej obywateli. Marszałek Sejmu wskazała na KSAP, jako instytuję wnoszącą wielki wkład w urzeczywistnianie idei apolitycznej i fachowej służby publicznej w Polsce. 

Słuchacze XXXI Promocji złożyli uroczyste ślubowanie: „Pragnąc służyć Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję sumiennie i rzetelnie wypełniać obowiązki słuchacza Krajowej Szkoły Administracji Publicznej imienia Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego, postępować zgodnie z zasadami etyki, a swoją postawą dawać świadectwo poszanowania prawa i godności innych.”

Uroczystość poprzedziła ceremonia złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą Patrona KSAP, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Kwiaty złożyli:

  • w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy – Dyrektor Generalny Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych,
  • w imieniu Prezesa Rady Ministrów – Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot oraz Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański,
  • w imieniu społeczności KSAP – Dyrektor KSAP dr Wojciech Federczyk.

Pliki do pobrania

Galeria zdjęć