29.01.2020
Informacje

Umowa o współpracy z Generalnym Konserwatorem Zabytków

Dyrektor KSAP dr Wojciech Federczyk oraz Generalny Konserwator Zabytków dr hab. Magdalena Gawin podpisali porozumienie o współpracy w zakresie zapewnienia wszechstronnego rozwoju pracowników wojewódzkich urzędów ochrony zabytków oraz możliwości ciągłego uzupełniania ich wiedzy i kompetencji urzędniczych.

Dyrektor KSAP i Główny Konserwator Zabytków w gabinecie Konserwatora po podpisaniu umowy

Porozumienie ma na celu podniesienie jakości funkcjonowania administracji konserwatorskiej.
Zakres umowy obejmuje m.in.:

  • bieżącą wymianę informacji na temat aktualnej oferty KSAP,
  • analizę stanu i potrzeb rozwoju zawodowego pracowników wojewódzkich urzędów ochrony zabytków,
  • organizację szkoleń i programów kształcenia dostosowanych do potrzeb wojewódzkich urzędów ochrony zabytków,
  • organizację wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, służących kształceniu i podwyższaniu kwalifikacji pracowników wojewódzkich urzędów ochrony zabytków.

Galeria zdjęć