29.04.2019
Dla słuchaczy

Udział słuchaczy KSAP w Międzynarodowej Konferencji na Ukrainie

W dniach 18-19 kwietnia 2019 r. na Uniwersytecie im. Gogola w Nieżynie na Ukrainie słuchacze XXX Promocji Irena Sendlerowa – Igor Gralczyk oraz Dawid Trela, wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej, której tematem przewodnim była „Wersalska epoka geopolityczna: tworzenie, ewolucja, konsekwencje”.

Uczestnicy konferencji podczas dyskusji

Tematem wystąpienia Igora Gralczyka była „Umowa Warszawska 1920, jako przykład polsko-ukraińskiej współpracy na arenie międzynarodowej”.

Tematem wystąpienia Dawida Treli były „Postulowane zmiany Traktatu Wersalskiego zgłaszane przez Niemcy, Włochy i Węgry w latach XX. Przyczyny, szanse
i zagrożenia”.

Konferencja odbyła się dzięki uprzejmości władz uczelni w Centrum Studiów Polskich. Była to również okazja do przekazania materiałów naukowych od KSAP, które powiększą zbiór biblioteki polskojęzycznej. Publikacje będą użyteczne dla studentów zainteresowanych tematyką prawniczą, politologiczną i historyczną. 

Słuchacze spotkali się także ze studentami wydziału historyczno-prawniczego, którym opowiedzieli o działalności KSAP i polskim systemie administracji publicznej. Podczas dyskusji odniesiono się również do działającej na Ukrainie Narodowej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy, która podobnie jak KSAP szkoli przyszłych urzędników państwowych.