18.10.2018
Programy i projekty

Szkolenie "Zapobieganie i zwalczanie korupcji na Ukrainie"

W dniach 22-26 października 2018 r. KSAP organizuje, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, szkolenie "Zapobieganie i zwalczanie korupcji na Ukrainie". Projekt realizowany jest w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego i finansowany ze środków programu polskiej pomocy rozwojowej.

Flaga Ukrainy na maszcie powiewa na wietrze

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników projektu z polskim doświadczeniem w zwalczaniu korupcji na szczeblu lokalnym przez wyspecjalizowane instytucje i ich agendy terenowe. Projekt skierowany jest do przedstawicieli ukraińskiej administracji regionalnej, zajmujących się na co dzień problematyką korupcji.

Uczestnicy zapoznają się m.in. ze:

  • strategią rządową w zakresie walki z korupcją, regulacjami i przepisami antykorupcyjnymi,
  • systemem monitorowania zagrożeń korupcyjnych  i doskonalenia przepisów prawnych,
  • strukturą organizacyjną przeciwdziałania korupcji w administracji publicznej,
  • systemowymi  rozwiązaniami w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, 
  • działaniami komórek kontroli w instytucjach państwowych,
  • mechanizmami reagowania urzędnika na zagrożenia korupcyjne,
  • działaniami na rzecz wzmocnienia standardów etycznego postępowania urzędnika,
  • zagadnieniem współpracy międzynarodowej w zakresie przeciwdziałania korupcji,
  • zagrożeniami  korupcyjnymi w absorbcji funduszy europejskich,
  • zasadami przejrzystości, konkurencyjności i obiektywności procesu udzielania zamówień publicznych i gospodarowania mieniem publicznym.

Ponadto uczestnicy odbędą wizyty studyjne w Biurze Nadzoru Wewnętrznego MSWiA i Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW), realizowany od 2011 roku, został stworzony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Więcej na temat AAPPW

logo polskiej pomocy

logo partnerstwa wschodniego

Galeria zdjęć