23.09.2013
Informacje

Szkolenie SENSE dla 50 uczestników z Libii

W dniach 23-27 września odbyło się szkolenie SENSE organizowane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Troje uczestników szkolenia z Libii pracujących przy komputerze

Prawie 50 uczestników z Libii przez tydzień uczestniczyło w zaawansowanej symulacji komputerowej rozwiązując problemy wirtualnego państwa.

Pierwsze trzy edycje szkolenia S.E.N.S.E. w KSAP miały miejsce w 2011 roku i były skierowane do urzędników z państw Partnerstwa Wschodniego, Tunezji oraz Afganistanu. W 2012 r. odbyły się trzy edycje szkolenia S.E.N.S.E. - dla uczestników z krajów Partnerstwa Wschodniego i Kirgistanu, z Birmy oraz z Egiptu i Libii.

Szkolenie S.E.N.S.E. (Strategic Economic Needs and Security Exercise) to strategiczna gra komputerowa symulująca zarządzanie pogrążonym w kryzysie państwem. Opracował je amerykański Institute for Defense Analyses na podstawie umowy zawartej przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i United States Insitute of Peace. Uczestnicy gry wcielają się w role różnych podmiotów wewnętrznych państwa oraz jego otoczenia międzynarodowego. Nacisk położony jest w niej na elementy negocjacji i podejmowania decyzji, a także złożoność systemu polityczno-ekonomicznego państwa. Symulacja trwa trzy dni i jest prowadzona w języku angielskim. Wcześniej uczestnicy gry przechodzą dwudniowe szkolenie obejmujące m.in. trening negocjacji oraz warsztaty przywództwa. Realizacja gry symulacyjnej odbywa się przy wsparciu informatycznym ekspertów z Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Program jest realizowany przez MSZ i KSAP ze środków „Programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP”.

logo programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP

 

Galeria zdjęć