05.11.2012
Programy i projekty

Szkolenie na temat współpracy Unii Europejskiej z Partnerami Wschodnimi

W dniach 5 - 9 listopada odbył się drugi moduł szkolenia na temat współpracy Unii Europejskiej z Partnerami Wschodnimi w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.

Zdjęcie grupowe uczestników szkolenia

Miał on miejsce w Stałym Przedstawicielstwie Szwecji przy Unii Europejskiej w Brukseli. Został zorganizowany dla grupy urzędników administracji publicznej z krajów Partnerstwa Wschodniego uczestniczących w pierwszym module, który odbył się w KSAP w dniach 8 - 12 października br. Szkolenie na temat Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony zostało zorganizowane w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego i powstało w wyniku współpracy Polski i Szwecji, przy wsparciu ze strony Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.