26.10.2018
Informacje

Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy.

"Nie ulega wątpliwości, że aby sprostać wyzwaniom niezwykle dynamicznej rzeczywistości naszych czasów, administracja musi się nieustannie doskonalić, reorganizować, adaptować do nowych potrzeb." - napisał Prezydent RP Andrzej Duda w liście skierowanym do uczestników konferencji "Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy".
Uczestnicy konferencji w auli KSAP. Przy mównicy przemawia Dyrektor KSAP.

Konferencja

Prezydent podkreślił rolę KSAP, jako "szczególnego podmiotu rządowego - mającego już prawie 30 lat doświadczenia w dziedzinie podwyższania kwalifikacji pracowników administracji oraz kształtowania ich etosu patriotycznego i zawodowego". Odnosząc się do doświadczeń Polski międzywojennej, Prezydent przypomniał, że "respekt, zaufanie i wsparcie obywateli dla organów i struktur państwa zależą w znacznej mierze od postawy osób, które najsilniej kształtują wizerunek administracji publicznej - to znaczy samych urzędników." W imieniu Prezydenta list odczytała Dyrektor Generalna Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych.

Listy do uczestników skierowali również: Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Minister - Członek Rady Ministrów Beata Kempa oraz Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska.

Dyskusja toczyła się wokół czterech tematów:

 • Aktualne wyzwania dla polskiej administracji – moderowany przez prof. Andrzeja Zybertowicza, Doradcę Prezydenta RP,
 • Adekwatność struktur administracji publicznej – prowadzony przez dr hab. Zbigniewa Cieślaka, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 • Kształtowanie pozycji prawnej jednostki w procedurach administracyjnych – moderowany przez dr Wojciecha Federczyka, dyrektora KSAP,
 • Wykorzystanie potencjału pracowników administracji publicznej – bariery i szanse – moderowany przez dr hab. Tomasza Rostkowskiego, prof. Szkoły Głównej Handlowej.

Konferencji towarzyszyła specjalnie przygotowana monografia naukowa „Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy”, którą zaprezentował dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego.

Wśród licznie zgomadzonych gości znaleźli się przedstawiciele administracji publicznej oraz świata nauki. 

Patronaty

okrągłe logo Patronatu Prezydenta RP - całość biało-czerwona - w środku orzeł, dookoła niego falbanka, na zewnątrz koła napis: Stulecie Odzyskania Niepodległości. Pod spodem daty 1918-2018

Konferencja pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.


logo patronatu Premiera: z lewej strony na czerwonej tarczy biały orzeł w koronie, z prawej napis: Honorowy patronat Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego


logo niepodległej: z lewej strony czerwony napis niepodległa, z prawej napis: Polska stulecie odzyskania niepodległości

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.


Patronat medialny

logo dziennika Rzeczpospolita: z lewej strony orzeł, z prawej napis: Rzeczpospolita

Program

9:30 – 10:00    Otwarcie konferencji
dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP

Wystąpienia gości honorowych

Prezentacja publikacji „Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy.”
dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

10:00 – 11:00  Panel 1. Aktualne wyzwania dla polskiej administracji
Moderator: prof. Andrzej Zybertowicz, Doradca Prezydenta RP

 • gen. Marek Bieńkowski, Najwyższa Izba Kontroli
 • Andrzej Ciopiński, Zastępca Dyrektora Departamentu Wspierania Polityk Gospodarczych, Ministerstwo Finansów
 • Piotr Naimski, Sekretarz Stanu w MInisterstwie Inwestycji i Rozwoju
 • Jan Filip Staniłko, Dyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • dr hab. Grażyna Szpor, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dyskusja

11:00 – 11:15 Przerwa

11:15 – 12:15 Panel 2. Adekwatność struktur administracji publicznej
Moderator: dr hab. Zbigniew Cieślak, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 • dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz, założycielka KSAP
 • doc. dr Marek Kisilowski, Politechnika Warszawska
 • prof. Grzegorz Rydlewski, Uniwersytet Warszawski

Dyskusja

12:15 – 12:30  Przerwa

12:30 – 13:30 Panel 3. Kształtowanie pozycji prawnej jednostki w procedurach administracyjnych
Moderator: dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP

 • dr hab. Stanisław Nitecki, prof. Uniwersytetu Opolskiego, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
 • dr Krzysztof Sobieralski, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Joanna Wegner-Kowalska, Uniwersytet Łódzki

Dyskusja

13:30 – 14:00 Lunch

14:00 – 15:00 Panel 4. Wykorzystanie potencjału pracowników administracji publicznej – bariery i szanse
Moderator: dr hab. Tomasz Rostkowski, prof. Szkoły Głównej Handlowej

 • Urszula Dubejko, Dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Magdalena Eilmes-Klasińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Służby Cywilnej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Anna Pankowska-Gałaj, Dyrektor Generalny, Ministerstwo Zdrowia

Dyskusja

15:00 – 15:10 Podsumowanie
dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP

Pliki do pobrania

Galeria zdjęć

Wideo