04.10.2018
Informacje

Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy.

Włączając się w Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, KSAP zaprasza na konferencję naukową "Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy." pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Wydarzenie odbędzie się 25 października 2018 r.
na granatowym tle dwie daty napisane na czerwono: 1918 i 2018

Konferencja

Losy odrodzonego Państwa Polskiego to również dzieje jego administracji i urzędników, którzy z oddaniem i zaangażowaniem pełnili swoje obowiązki niezależnie od okoliczności. Dziś stawiamy sobie pytanie: jakie wyzwania stoją przed administracją i jakie zobowiązania mamy wobec przyszłych pokoleń Polaków? Nowoczesne państwo wymaga bowiem odpowiedniego przygotowania struktur administracji publicznej i pracowników.

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej polskiej administracji. Wydarzeniu towarzyszyć będzie interdyscyplinarna monografia. Zarówno publikacja jak i konferencja będą obejmować cztery obszary zagadnień, prezentowane w odniesieniu historycznym i współczesnym:

 • aktualne wyzwania dla polskiej administracji,
 • adekwatność struktur administracji publicznej,
 • pozycja prawna jednostki w procedurach administracyjnych,
 • potencjał pracowników administracji publicznej.

Program

25 października 2018 r. (czwartek)
KSAP, ul. Wawelska 56, Warszawa

9:00 – 9:30      Rejestracja uczestników

9:30 – 10:00    Otwarcie konferencji
dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP

Wystąpienia gości honorowych

Prezentacja publikacji „Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy.”
dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

10:00 – 11:00  Panel 1. Aktualne wyzwania dla polskiej administracji
Moderator: prof. Andrzej Zybertowicz

 • gen. Marek Bieńkowski, Najwyższa Izba Kontroli
 • Andrzej Ciopiński, Zastępca Dyrektora Departamentu Wspierania Polityk Gospodarczych, Ministerstwo Finansów
 • Piotr Naimski, Sekretarz Stanu w MInisterstwie Inwestycji i Rozwoju
 • Jan Filip Staniłko, Dyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • dr hab. Grażyna Szpor, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dyskusja

11:00 – 11:15 Przerwa

11:15 – 12:15 Panel 2. Adekwatność struktur administracji publicznej
Moderator: dr hab. Zbigniew Cieślak, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 • dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz, założycielka KSAP
 • doc. dr Marek Kisilowski, Politechnika Warszawska
 • prof. Grzegorz Rydlewski, Uniwersytet Warszawski

Dyskusja

12:15 – 12:30  Przerwa

12:30 – 13:30 Panel 3. Kształtowanie pozycji prawnej jednostki w procedurach administracyjnych
Moderator: dr Wojciech Federczyk

 • dr hab. Stanisław Nitecki, prof. Uniwersytetu Opolskiego, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
 • dr Krzysztof Sobieralski, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Joanna Wegner-Kowalska, Uniwersytet Łódzki

Dyskusja

13:30 – 14:00 Lunch

14:00 – 15:00 Panel 4. Wykorzystanie potencjału pracowników administracji publicznej – bariery i szanse
Moderator: dr hab. Tomasz Rostkowski, prof. Szkoły Głównej Handlowej

 • Urszula Dubejko, Dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Magdalena Eilmes-Klasińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Służby Cywilnej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Anna Pankowska-Gałaj, Dyrektor Generalny, Ministerstwo Zdrowia

Dyskusja

15:00 – 15:10 Podsumowanie
dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP

Zgłoszenia

Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy do 18 października br. za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Patronaty

Konferencja pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.


Patronat medialny

Patronem medialnym konferencji jest dziennik "Rzeczpospolita."

Kontakt

22 60 80 121
stulecie@ksap.gov.pl