26.10.2018
Informacje

Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy.

"Nie ulega wątpliwości, że aby sprostać wyzwaniom niezwykle dynamicznej rzeczywistości naszych czasów, administracja musi się nieustannie doskonalić, reorganizować, adaptować do nowych potrzeb." - napisał Prezydent RP Andrzej Duda w liście skierowanym do uczestników konferencji "Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy".
Uczestnicy konferencji w auli KSAP. Przy mównicy przemawia Dyrektor KSAP.

Konferencja

Prezydent podkreślił rolę KSAP, jako "szczególnego podmiotu rządowego - mającego już prawie 30 lat doświadczenia w dziedzinie podwyższania kwalifikacji pracowników administracji oraz kształtowania ich etosu patriotycznego i zawodowego". Odnosząc się do doświadczeń Polski międzywojennej, Prezydent przypomniał, że "respekt, zaufanie i wsparcie obywateli dla organów i struktur państwa zależą w znacznej mierze od postawy osób, które najsilniej kształtują wizerunek administracji publicznej - to znaczy samych urzędników." W imieniu Prezydenta list odczytała Dyrektor Generalna Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych.

Listy do uczestników skierowali również: Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Minister - Członek Rady Ministrów Beata Kempa oraz Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska.

Dyskusja toczyła się wokół czterech tematów:

 • Aktualne wyzwania dla polskiej administracji – moderowany przez prof. Andrzeja Zybertowicza, Doradcę Prezydenta RP,
 • Adekwatność struktur administracji publicznej – prowadzony przez dr hab. Zbigniewa Cieślaka, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 • Kształtowanie pozycji prawnej jednostki w procedurach administracyjnych – moderowany przez dr Wojciecha Federczyka, dyrektora KSAP,
 • Wykorzystanie potencjału pracowników administracji publicznej – bariery i szanse – moderowany przez dr hab. Tomasza Rostkowskiego, prof. Szkoły Głównej Handlowej.

Konferencji towarzyszyła specjalnie przygotowana monografia naukowa „Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy”, którą zaprezentował dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego.

Wśród licznie zgomadzonych gości znaleźli się przedstawiciele administracji publicznej oraz świata nauki. 

Patronaty

Konferencja pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.


Patronat medialny

Program

9:30 – 10:00    Otwarcie konferencji
dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP

Wystąpienia gości honorowych

Prezentacja publikacji „Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy.”
dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

10:00 – 11:00  Panel 1. Aktualne wyzwania dla polskiej administracji
Moderator: prof. Andrzej Zybertowicz, Doradca Prezydenta RP

 • gen. Marek Bieńkowski, Najwyższa Izba Kontroli
 • Andrzej Ciopiński, Zastępca Dyrektora Departamentu Wspierania Polityk Gospodarczych, Ministerstwo Finansów
 • Piotr Naimski, Sekretarz Stanu w MInisterstwie Inwestycji i Rozwoju
 • Jan Filip Staniłko, Dyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • dr hab. Grażyna Szpor, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dyskusja

11:00 – 11:15 Przerwa

11:15 – 12:15 Panel 2. Adekwatność struktur administracji publicznej
Moderator: dr hab. Zbigniew Cieślak, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 • dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz, założycielka KSAP
 • doc. dr Marek Kisilowski, Politechnika Warszawska
 • prof. Grzegorz Rydlewski, Uniwersytet Warszawski

Dyskusja

12:15 – 12:30  Przerwa

12:30 – 13:30 Panel 3. Kształtowanie pozycji prawnej jednostki w procedurach administracyjnych
Moderator: dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP

 • dr hab. Stanisław Nitecki, prof. Uniwersytetu Opolskiego, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
 • dr Krzysztof Sobieralski, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Joanna Wegner-Kowalska, Uniwersytet Łódzki

Dyskusja

13:30 – 14:00 Lunch

14:00 – 15:00 Panel 4. Wykorzystanie potencjału pracowników administracji publicznej – bariery i szanse
Moderator: dr hab. Tomasz Rostkowski, prof. Szkoły Głównej Handlowej

 • Urszula Dubejko, Dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Magdalena Eilmes-Klasińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Służby Cywilnej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Anna Pankowska-Gałaj, Dyrektor Generalny, Ministerstwo Zdrowia

Dyskusja

15:00 – 15:10 Podsumowanie
dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP

Pliki do pobrania

Galeria zdjęć

Wideo