17.11.2017
Dla słuchaczy

Staże zagraniczne XXVIII Promocji Tadeusz Kościuszko

Słuchacze KSAP XXVIII Promocji Tadeusz Kościuszko rozpoczęli staże zagraniczne w jednostkach administracji publicznej w Belgii, Chorwacji, Francji, Irlandii, Mołdawii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Staże potrwają 6 tygodni, słuchacze wrócą do KSAP po 15 grudnia 2017 r.

Kolaż zdjęć słuchaczy podczas staży zagranicznych

Celem zagranicznego stażu administracyjnego jest rozwijanie zdolności efektywnego działania i umiejętności adaptacji do pracy w środowisku międzynarodowym.

Podczas praktyk słuchacze, będą mieli możliwość poznania struktur, organizacji i metod pracy w innych państwach i organizacjach międzynarodowych, zdobycia doświadczeń niezbędnych urzędnikowi służby cywilnej do funkcjonowania we współczesnym zglobalizowanym świecie. 

Jakie instytucje goszczą słuchaczy?

W doborze miejsca stażowego KSAP kieruje się preferencjami zawodowymi słuchaczy i ich zainteresowaniami. W tym roku naszych słuchaczy przyjęły:

 • Ambasada RP w Londynie,
 • Delegatura UE w Mołdawii,
 • Delegatura UE w USA,
 • Delegatura UE przy ONZ i innych Organizacjach Międzynarodowych,
 • Departament ds. Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej Wielkiej Brytanii,
 • Departament Energii Irlandii,
 • Departament Mieszkalnictwa, Planowania i Władz Lokalnych Irlandii,
 • Departament Gospodarki Szkocji,
 • Departament Spraw Zagranicznych i Handlu w Irlandii,
 • Europejski Komitet Regionów,
 • Komisja Europejska,
 • Komitet ds. Polityki Regulacyjnej Wielkiej Brytanii,
 • Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji,
 • Ministerstwo Sprawiedliwości Malty,
 • Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Chorwacji,
 • Parlament Europejski,
 • Przedstawicielstwo RP przy UE,
 • Stałe Przedstawicielstwo RP przy ONZ,
 • UNESCO w Brukseli.