27.06.2018
Programy i projekty

Sprawny proces legislacyjny – sprawne Państwo

26 czerwca 2018 r. w ramach projektu "LEGIS – doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej", odbył się warsztat dla kadry zarządzającej "Sprawny proces legislacyjny – sprawne Państwo".

Prof. Maria Gintowt-Jankowicz przemawia przy mównicy

Uczestnikami warsztatu byli przedstawiciele kadry zarządzającej urzędów administracji publicznej (sekretarze i podsekretarze stanu, szefowie urzędów centralnych, dyrektorzy generalni oraz dyrektorzy biur legislacyjnych/prawnych i ich zastępcy). Podczas spotkania zostały zaprezentowane cele oraz merytorycze i organizacyjne założenia projektu Legis.

Prof. dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz wygłosiła wykład "O tworzeniu prawa i jego skutkach", który poprzedził dyskusję panelową z udziałem:

  • prof. dr hab. Marii Gintowt-Jankowicz, Sędzi Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku,
  • Joanny Sauter-Kunach, Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii,
  • Dariusza Salamończyka, Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu.

Rozmowę moderował dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP. 

W drugiej części spotkania prof. dr hab. Mirosław Stec wygłosił wykład "Rządowy proces legislacyjny. Perspektywa Rady Legislacyjnej".

Na zakończenie odbyła się sesja warsztatowa "Identyfikacja i analiza najważniejszych potrzeb w zakresie usprawnień przebiegu procesu legislacyjnego" moderowana przez prof. Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Tomasza Bąkowskiego. Podczas sesji zostały określone najważniejsze potrzeby w zakresie usprawnień organizacji i przebiegu procesu legislacyjnego oraz w zakresie podniesienia kompetencji pracowników zaangażowanych w proces tworzenia prawa.

Projekt LEGIS

Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej

Projekt LEGIS zakłada podniesienie kompetencji zawodowych uczestników aplikacji legislacyjnej oraz pracowników obsługujących organy władzy publicznej w zakresie ujednolicania technik legislacyjnych i doskonalenia metodologii legislacyjnej oraz podniesienie kompetencji zarządczych osób wspierających proces legislacyjny.

Projekt obejmie 330 pracowników administracji publicznej zajmujących się tworzeniem i opiniowaniem regulacji prawnych oraz zarządzających działaniami/personelem w tym zakresie.

Więcej na temat projektu LEGIS.

Galeria zdjęć