10.03.2020
Informacje

Spotkanie z Ambasadorem Palestyny w Polsce

5 marca br. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej odbyło się spotkanie Ambasadora Państwa Palestyny w Polsce pana Mahmouda Khalifa z Dyrektorem i słuchaczami Szkoły. 

W trakcie wykładu Ambasador omówił relacje Polski i Palestyny oraz założenia Porozumienia z Oslo, jak również zwrócił uwagę uczestników spotkania na wpływ wydarzeń na Bliskim Wschodzie na sytuację w Europie. Szczególny nacisk położył na przedstawienie założeń planu Trumpa, wskazując na jego potencjalne konsekwencje dla relacji izraelsko-palestyńskich. Na zakończenie spotkania Ambasador Khalifa odpowiedział na pytania słuchaczy dotyczące relacji między Izraelem a Palestyną. Wyraził także nadzieję na kontynuację współpracy z KSAP, w tym czerpanie z doświadczeń Szkoły w zakresie kształcenia kadry urzędniczej przez palestyńską administrację.

Galeria zdjęć