13.10.2017
Dla słuchaczy

Służba cywilna w Armenii i na Ukrainie

Kształt przeprowadzonych reform, najważniejsze zadania oraz najbardziej palące problemy z jakimi boryka się służba cywilna w Armenii i na Ukrainie były tematem spotkania słuchaczy z prof. dr. Vache Kalashyan, członkiem Rady Służby Cywilnej Republiki Armenii oraz Martą Kolobową, przedstawicielką Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy.

Słuchacze KSAP podczas spotkania. W tle wyświetlona prezentacja "Reformy służby cywilnej w Armenii"

Reformy w Armenii

Podczas spotkania, które odbyło się 12 października br., prof. Kalashyan przedstawił zarys systemu administracji centralnej w swoim kraju. W związku z niedawnymi zmianami konstytucyjnymi administracja publiczna wymagała wyraźnego oddzielenia od wpływów politycznych. Program reform przeprowadzonych w latach 2010-2015 zakładał redefinicję zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. Do najważniejszych elementów zmian należały zwiększenie zaangażowania urzędników państwowych w proces decyzyjny oraz wdrożenie nowych zasad rekrutacji, naboru i oceny urzędników. Wystąpienie profesora Kalashyana zakończone zostało przedstawieniem wyzwań, przed jakimi stoi system służby cywilnej w Armenii i w Polsce.

Modernizacja służby cywilnej na Ukrainie

Nieco inne, bardziej praktyczne ujęcie problemów przed jakimi staje administracja publiczna, zostało przedstawione przez Panią Martę Kolobową, zajmującą się modernizacją sieci tzw. centrów serwisowych na terenie Ukrainy. Podczas swojej prezentacji „Service Centers of the MIA of Ukraine”, przedstawiła proces reform jakich dokonano na Ukrainie w ciągu ostatnich lat oraz problemy z jakimi borykają się pracownicy służby cywilnej naszego wschodniego sąsiada. Pani Kolobowa przybliżyła słuchaczom pożądany profil nowoczesnego ukraińskiego urzędnika, który przede wszystkim działa blisko obywateli, jest godny zaufania, mobilny i cyfrowy.

Po spotkaniu słuchacze XXVIII i XXIX Promocji dyskutowali z prelegentami na temat obecnej sytuacji oraz przyszłości systemów służby cywilnej w Armenii i na Ukrainie.

Pliki do pobrania

Galeria zdjęć