09.07.2018
Programy i projekty

Ruszyła rekrutacja do projektu LEGIS

Rozpoczęliśmy rejestrację uczestników do projektu LEGIS - Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej.

dużo szarych i jeden niebieski symboli paragrafu

Rozwój kompetencji legislatorów, pracowników urzędów zaangażowanych w tworzenie projektów aktów prawnych oraz kadry zarządzającej gwarantuje wysoką jakość i spójność polskiego prawa oraz prawidłowy przebieg procesu legislacyjnego. Wysokie kompetencje uczestników procesu legislacyjnego przekładają się na jakość prawa, która jest podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania kraju i jego szybkiego rozwoju.

Głównym celem projektu jest usprawnienie procesu legislacyjnego poprzez rozwój kompetencji pracowników urzędów obsługujących organy władzy publicznej, zajmujących się tworzeniem i opiniowaniem regulacji prawnych, w tym uczestników aplikacji legislacyjnej oraz kadry pełniącej funkcje zarządcze, wspierającej proces legislacyjny.

Szkolenia

W ramach projektu planujemy przeszkolić 330 pracowników administracji publicznej. Szkolenia będą odbywać się w formie 1-dniowych wykładów, seminariów i warsztatów, a także szkoleń on-line.

Rekrutacja

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami udziału w projekcie i wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie projektu LEGIS.

Finansowanie

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa”

Logo Funduszy Europejskich, polska flaga i napis Rzeczpospolita Polska, logo KSAP, logo Unii Europejskiej