16.10.2018
Programy i projekty

Różne pokolenia w pracy. Jak się porozumiewać i współpracować?

Zapraszamy na sesję Forum Zarządzania Publicznego poświęconą różnorodności pokoleniowej w miejscu pracy, która odbędzie się 30 października br. w KSAP, w godz. 10:00-15:00. 

Trzy kobiety i jeden mężczyzna, osoby w rożnym wieku, rozmawiają ze sobą.

W trakcie spotkania 30 października br. zaprezentowane zostaną dobre praktyki Ministerstwa Finansów w zarządzaniu różnorodnością pokoleniową oraz doświadczenia Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zarządzaniu talentami. Ponadto odbędzie się dyskusja panelowa zatytułowana: „Jak zarządzać różnorodnością pokoleniową w instytucjach publicznych?”. Uczestnicy miniwarsztatów będą mogli poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z wdrażaniem mentoringu oraz pracy zdalnej we współczesnych organizacjach.

Program

  9:30 – 10:00    Rejestracja

10:00 – 10:15    Otwarcie
dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP

10:15 – 11:00    Prezentacje

 • Zarządzanie różnorodnością pokoleniową w Ministerstwie Finansów
  Renata Dąbrowska-Giedrojć
  Krystyna Wąchała-Malik
  Alicja Żelichowska
 • Talent – wykorzystujemy to co najlepsze
  Katarzyna Feltynowska, Dyrektor, Biuro Dyrektora Generalnego, Urząd do Spraw Cudzoziemców

11:00 – 12:00    Panel dyskusyjny: Jak zarządzać różnorodnością pokoleniową w instytucjach publicznych?

 • Renata Dąbrowska-Giedrojć, Zastępca Dyrektora, Biuro Dyrektora Generalnego MF
 • Piotr Jaworski, Członek Zarządu European Mentoring & Coaching Council Poland, szef Collegium Mentoringu
 • dr Małgorzata Sidor-Rządkowska, ekspert HR, trener, coach i konsultant, wykładowca KSAP
 • Dionizy Smoleń, Dyrektor w Zespole Sektora Publicznego i Infrastruktury, PwC Polska

Moderator: dr Marcin Sakowicz, Doradca Dyrektora KSAP

12:00 – 12:30    Przerwa

12:30 – 15:00    Warsztaty

 • Warsztat 1. Praca zdalna – zarządzanie zespołami rozproszonymi, korzyści i ryzyka
  Renata Dąbrowska-Giedrojć
 • Warsztat 2. Mentoring jako element zarządzania różnorodnością pokoleniową we współczesnych organizacjach
  Małgorzata Sidor-Rządkowska, ekspert HR
 • Warsztat 3. Ciemna strona mentoringu. Jak unikać błędów we wdrażaniu programów mentoringowych?
  Piotr Jaworski

Kontakt

Wszelkich informacji nt. sesji udziela dr Marcin Sakowicz:

Forum Zarządzania Publicznego

Forum Zarządzania Publicznego (FZP) to wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP), Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW), Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (NIST), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Celem projektu jest wspieranie efektywnego zarządzania jednostkami sektora publicznego w Polsce, m.in. poprzez zidentyfikowanie innowacyjnych trendów w funkcjonowaniu administracji publicznej, dzielenie się doświadczeniami i wnioskami z realizowanych badań naukowych oraz stworzenie platformy do wymiany dobrych praktyk w zarządzaniu i funkcjonowaniu jednostek administracji publicznej.

Projekt adresowany jest do pracowników sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem liderów i menedżerów administracji rządowej oraz samorządowej.

Więcej informacji na temat Forum Zarządzania Publicznego na stronie FZP.

logo Forum Zarządzania Publicznego

Wideo